Schrijf je in voor de nieuwbrief

20 juni: Laatste mogelijkheid subsidieaanvraag Nieuwe Journalistiek

Met het project Nieuwe Journalistiek is het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten vanaf 2013 in de toekomst van de journalistiek gedoken. De gelden voor het project Nieuwe Journalistiek zijn afkomstig uit een reserve die speciaal voor dit doel door het ministerie van OCW is vrijgegeven voor de periode 2013-2016.
Er zijn de afgelopen jaren dossiers verschenen over de ontwikkeling van verschillende journalistieke start-ups (zoals De Correspondent en Blendle) en artikelen over onder meer getekende journalistiek, het deep web, lezerscoöperaties, dronejournalistiek en virtual reality. Deze dossiers zijn allemaal te lezen op www.nieuwejournalistiek.nl.
Tot het einde van het jaar zullen nog nieuwe artikelen verschijnen en updates in de bestaande dossiers geplaatst worden, maar het subsidieloket zal al eerder sluiten. Of Nieuwe Journalistiek na 2016 kan worden voortgezet, is nog niet bekend: dat is afhankelijk van de definitieve subsidietoekenning van het ministerie van OCW en de eventuele vrijgave van opgebouwde reserves.
Daarom is de deadline van 20 juni de laatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Resultaten van gehonoreerde aanvragen dienen in 2016 of begin 2017 gepubliceerd te worden. Zie hier voor meer informatie over Nieuwe Journalistiek en de wijze van aanvragen.