Schrijf je in voor de nieuwbrief

Over het Fonds BJP

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) is een onafhankelijke stichting die zich tot doel stelt om journalisten en auteurs te ondersteunen die werken aan tijdrovende en diepgravende journalistieke publicaties. Individuele journalisten kunnen via de Regeling Journalistieke Projectsubsidies (bestaande uit de Regeling Onderzoeksjournalistiek en de Regeling Bijzondere Journalistiek) aanvragen voor artikelen, reportages, longreads, journalistieke boeken en biografieën, audiovisuele projecten, (web)documentaires, radioreportages en podcasts die zonder financiële ondersteuning van het Fonds niet gepubliceerd zouden kunnen worden. De aanvragen worden beoordeeld door commissies waarin professionals uit de journalistiek zitting hebben.

Daarnaast kent het Fonds BJP een talentprogramma dat bestaat uit het toewijzen van werkervaringsplaatsen voor onderzoeksjournalisten in opleiding (Regeling Jong Talent) en de Beurs Expertisebevordering. Deze beurs ondersteunt (freelance) journalisten die willen investeren in hun kennis en onderzoeksvaardigheden. Ook stelt het Fonds residenties beschikbaar waarop journalisten kunnen intekenen en wordt sinds 2006 de Brusseprijs voor het beste journalistieke boek uitgereikt.

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten is opgericht in 1990 door en voor journalisten. De financiering is merendeels afkomstig van het ministerie van OCW: sinds oprichting uit de Cultuurbegroting (de huidige Regeling Bijzondere Journalistiek) en sinds 2018 ook uit de Mediabegroting: de Regeling Onderzoeksjournalistiek en de Regeling Talentontwikkeling. Ook Stichting Lira draagt bij aan het subsidiebudget van het Fonds BJP.

De Raad van Toezicht van het Fonds BJP ziet erop toe dat de toekenning van subsidies en beurzen volstrekt onafhankelijk geschiedt. Op deze manier draagt het Fonds BJP bij aan een divers en kwalitatief hoogwaardig Nederlands medialandschap en ondersteunt het de beroepspraktijk van de journalist.