Schrijf je in voor de nieuwbrief

Vooronderzoekssubsidie

Voor wie is de vooronderzoekssubsidie bedoeld?
Voor (freelance) journalisten die individueel of in teamverband werken aan een relevant, diepgravend, bijzonder en/of onderzoeksjournalistiek project, waarvan nog niet helemaal duidelijk is of het materiaal voldoende oplevert of welke richting het vervolgonderzoek of de publicatie moet krijgen.

De subsidies zijn bij uitstek ook bedoeld voor journalisten die publiceren in lokale en regionale media.


Waarvoor kan ik een vooronderzoekssubsidie aanvragen?
Er kan subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van een project ten behoeve van een of meerdere publicaties: audiovisuele vertelvormen, podcasts en (web)docu’s. Daarnaast ook: artikelen, boeken, biografieën, reportages en longreads voor tijdschriften, kranten, tv, radio, online platforms. Ten slotte komen ook getekende journalistiek en journalistieke fotografie, evenals vernieuwende (digitale) vormen in aanmerking.

Er kan subsidie worden aangevraagd om concrete stappen te zetten in het vooronderzoek, bijvoorbeeld door uit te zoeken:

  • of er voldoende materiaal beschikbaar is voor een publicatie;
  • welke focus je onderzoek moet krijgen;
  • welke onderzoeksmethodes het meest geschikt zijn;
  • of moeilijk toegankelijke bronnen (personen, archieven, databases, etc.) beschikbaar zijn;
  • welke publicatie- of vertelvorm het beste past bij je onderzoek. 

Een aanvraag moet vergezeld gaan van een toezegging van een journalistiek medium of platform dat de uitkomsten van het project in principe wil publiceren – mochten de resultaten van het vooronderzoek uitwijzen dat een ander medium of een andere mediapartner toch geschikter zou zijn voor publicatie, dan is dat geen punt.

Van het verloop en de resultaten van je vooronderzoek breng je verslag uit. Indien het vooronderzoek voldoende aanknopingspunten biedt om een vervolgonderzoek te rechtvaardigen, kun je een aanvraag voor een Uitvoeringssubsidie indienen.

Wat wordt vergoed?
Het Fonds BJP subsidieert zowel een tegemoetkoming in de tijdsinvestering (€ 145,- per werkdag, met een maximum van € 2.900,- per fulltime maand) als onkosten (bijvoorbeeld reis- en andere aan het onderzoek gerelateerde kosten).

Er geldt een maximumbedrag van € 8.000,- voor de vooronderzoekssubsidie (per project), waarvan maximaal € 5.800,- tegemoetkoming in de tijdsinvestering en € 2.200,- onkosten. Daarbovenop kan nog een bedrag voor overheadkosten worden aangevraagd. Hiervoor geldt een bovengrens van 15% van het aangevraagde bedrag voor honorarium en onkosten.

Meer weten over het opstellen van een begroting?
Bij elke subsidieaanvraag dien je een heldere begroting te uploaden. Om het makkelijker voor aanvragers te maken, vind je op deze pagina een overzicht van de kosten waarvoor je subsidie kunt aanvragen, verschillende voorbeeldbegrotingen en een uitlegvideo hoe je die begrotingen vervolgens kunt gebruiken.

Als je daarna nog vragen hebt, kun je telefonisch of per mail contact opnemen.

Hoe vraag ik aan?
Door een account aan te maken binnen het subsidieportaal en het formulier ‘Aanvraagformulier Vooronderzoek’ in te vullen. Je kunt doorlopend subsidie aanvragen. Het Fonds streeft ernaar circa zeven weken na indiening van een complete aanvraag bericht over de uitslag te sturen.

Het is mogelijk een aanvraag eerst als concept aan het bureau voor te leggen. Wanneer je dat wilt, sla je de aanvraag op (maar dien je die nog niet in) in het formulier en geef het bureau een seintje via projectsubsidies@fondsbjp.nl. Doe dit ten minste een week voordat je de definitieve aanvraag wilt indienen. Het bureau kijkt dan eenmalig mee naar je conceptaanvraag.

Tips bij het indienen?
Hier hebben we tien tips voor het doen van een subsidieaanvraag voor je op een rij gezet.

Procedure
Je aanvraag wordt beoordeeld door een wisselende commissie die wordt samengesteld uit een poule van journalistieke experts. Ongeveer zeven weken na indiening ontvang je bericht over de uitkomst. Deze reactietermijn gaat in wanneer de aanvraag compleet is en alle bijlagen correct zijn aangeleverd.

Je aanvraag kan worden toegekend, aangehouden of afgewezen. Bij een toekenning ontvang je na het toekenningsbericht de subsidiecontracten. Klik hier voor een uitleg over het online ondertekenen van het subsidiecontract. In het geval van een aanhouding is er behoefte aan aanvullende informatie en krijg je de gelegenheid die schriftelijk aan te leveren. Bij een afwijzing ontvang je een korte motivatie op de afwijzingsgronden. Wanneer je wilt dat de commissie het oordeel heroverweegt, kun je een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen. Dat wordt dan door een (deels) andere commissie beoordeeld.

Verdere voorwaarden? 
De Vooronderzoekssubsidie maakt deel uit van de Regeling Journalistieke Projectsubsidies, waarbinnen je ook een Uitvoeringssubsidie kunt aanvragen. Zie voor alle (financiële) voorwaarden de Leidraad Regeling Journalistieke Projectsubsidies en de voorbeeldbegrotingen voor het aanvragen van projectsubsidies (te vinden in het aanvraagformulier).