Schrijf je in voor de nieuwbrief

Beurs Expertisebevordering

De Beurs Expertisebevordering voorziet in een tegemoetkoming in inkomstenderving en onkosten bij het volgen van een journalistieke scholingsactiviteit.

Voor wie is de beurs bedoeld?
Voor (freelance) journalisten die langer dan twee jaar in het vak zitten en hun onderzoeksjournalistieke praktijk willen verbeteren. Journalisten die nog niet werkzaam zijn als onderzoeksjournalist, maar juist deze beurs willen gebruiken zich te ontwikkelen als onderzoeksjournalist, komen ook in aanmerking. Met de beurs kun je je kennis verdiepen, nieuwe vaardigheden aanleren en innovatieve vertelvormen verkennen: allemaal erop gericht om een (betere) onderzoeksjournalist te worden.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
De beurs is ‘vormvrij’, dat wil zeggen dat allerlei scholingsactiviteiten in aanmerking komen zoals cursussen, masterclasses, conferentiebezoeken, leer-werktrajecten of studiereizen. Je kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor journalistieke cursussen en masterclasses op het gebied van wob-procedures, open source, datajournalistiek, financiële journalistiek of multimediale vertelvormen. Maar je kunt je ook een eigen educatietraject samenstellen door bijvoorbeeld mee te lopen met een onderzoeksjournalist van naam op een (buitenlandse) redactie of instelling. We moedigen aanvragers bij uitstek aan een aanvraag in te dienen voor een zelf samengestelde combinatie van activiteiten die samen een geheel vormen.

Cursussen die niet journalistiek-inhoudelijk zijn, kunnen ook in aanmerking komen voor een beurs, maar uitsluitend wanneer ze aantoonbaar bijdragen aan de verdieping, versterking of verbreding van de journalistieke praktijk. Denk bijvoorbeeld aan taalcursussen of cursussen om vaardigheden zoals monteren of storytelling te verbeteren.

Stages en werkervaringsplekken met een stagevergoeding vallen nadrukkelijk niet onder deze regeling. Meelooptrajecten komen alleen in aanmerking als de aanvrager een deel van de tijd kan besteden aan een concreet eigen project. In de aanvraag moet o.a. inzichtelijk gemaakt worden welke vaardigheden je hoopt te leren van de desbetreffende journalist en hoe je het geleerde gaat toepassen in je eigen project.

Als je twijfelt of je verzoek beurswaardig is, kun je altijd mailen. Regelmatig vind je in onze nieuwsbrief voorbeelden van (online) scholingstrajecten waarvoor je de beurs kunt aanvragen.

Voor welke kosten kan subsidie worden aangevraagd?
In aanmerking voor subsidie komen zowel de kosten van de cursus of masterclass en onkosten (zoals reiskosten), als een tegemoetkoming in de inkomstenderving van maximaal €145,- per dag voor zowel de contacturen als voor zelfstudie. Er kan een tegemoetkoming in de inkomstenderving vanaf de eerste cursusdag aangevraagd worden. Met behulp van de voorbeeldbegroting (te downloaden vanaf deze pagina) kun je je budget opstellen. Let op: de subsidie kan niet na afloop van een scholingsactiviteit worden aangevraagd, dus vraag ruim op tijd aan.

Zeven tips voor het aanvragen van een beurs
Welke kosten komen in aanmerking? Hoe maak ik een begroting? Waar moet ik op letten bij een subsidieaanvraag? Bekijk onze tips hier.

Hoe vraag ik aan?
Je moet een goed gemotiveerd voorstel indienen dat aantoont dat je affiniteit hebt met onderzoeksjournalistiek of dat je bezig bent je erin te verdiepen. Een aanvraag dien je in via het online aanvraagformulier. Er zijn geen deadlines voor deze Beurs Expertisebevordering. Aanvragen worden binnen circa zes weken afgehandeld.

Waarom deze beurs?
Met deze regeling wil het Fonds BJP journalisten stimuleren zich verder te ontwikkelen als onderzoeksjournalist. De regeling wordt mogelijk gemaakt dankzij extra gelden van het kabinet voor onderzoeksjournalistiek. Het Fonds BJP wil met deze beurs, samen met de regeling Jong Talent, duurzaam investeren in de kwaliteit van journalistiek in Nederland, zowel landelijk als regionaal. Deze educatiesubsidies moeten vooral freelancers door middel van specialisatie ondersteunen om een volwaardige beroepspraktijk te vestigen.

Verdere voorwaarden? 
Voor de Beurs Expertisebevordering gelden de voorwaarden zoals geformuleerd in de Leidraad Beurs Expertisebevordering.

Heb je vragen? Mail naar talentontwikkeling@fondsbjp.nl.