Schrijf je in voor de nieuwbrief

Uitvoeringssubsidie

Voor wie is de uitvoeringssubsidie bedoeld?
Voor (freelance) journalisten die individueel of in teamverband werken aan een relevant, diepgravend, bijzonder en/of onderzoeksjournalistiek project, dat resulteert in een of meerdere journalistieke publicaties.

De subsidies zijn bij uitstek ook bedoeld voor journalisten die publiceren in lokale en regionale media.


Waarvoor kan ik een uitvoeringssubsidie aanvragen?
Er kan subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van een project ten behoeve van een of meerdere publicaties: audiovisuele vertelvormen, podcasts en (web)docu’s. Daarnaast ook: artikelen, boeken, biografieën, reportages en longreads voor tijdschriften, kranten, tv, radio, online platforms. Ten slotte komen ook getekende journalistiek en journalistieke fotografie, evenals vernieuwende (digitale) vormen in aanmerking.

Een aanvraag moet vergezeld gaan van een toezegging van een of meerdere journalistieke media of platforms die de uitkomsten van het project willen publiceren.

De uitvoeringssubsidie kan op basis van de resultaten van een vooronderzoekssubsidie worden aangevraagd, maar een aanvrager kan er ook voor kiezen meteen een uitvoeringsubsidie aan te vragen.

Wat wordt vergoed?
Het Fonds BJP subsidieert zowel een tegemoetkoming in de tijdsinvestering (€ 145,- per werkdag, met een maximum van € 2.900,- per fulltime maand) als onkosten (bijvoorbeeld reis- en andere aan het onderzoek gerelateerde kosten).

Er kan subsidie worden aangevraagd voor bijvoorbeeld het doen van interviews, het doen van archief-, data- of ander onderzoek, voor het maken van opnames, schrijven, etc. Uitgangspunt is dat de journalistieke werkzaamheden en kostenposten voor subsidiëring in aanmerking komen. Bekijk ons overzicht van de kosten waarvoor je subsidie kunt aanvragen hier.

Meer weten over het opstellen van een begroting?
Bij elke subsidieaanvraag dien je een heldere begroting te uploaden. Om het makkelijker voor aanvragers te maken, vind je op deze pagina een overzicht van de kosten waarvoor je subsidie kunt aanvragen, verschillende voorbeeldbegrotingen en een uitlegvideo hoe je die begrotingen vervolgens kunt gebruiken.

Als je daarna nog vragen hebt, kun je telefonisch of per mail contact opnemen.

Wat zijn de maximumbedragen?
Afhankelijk van de publicatievorm gelden verschillende maximumbedragen. Voor het maken van een artikel of reportage geldt een maximumbedrag van € 8.500,-. Voor een longread of serie artikelen is dat € 14.500,-, voor een boek, biografie, podcast, radio– of tv-documentaire of ander multimediaal project gemiddeld €11.500,- en maximaal €23.000,- voor een project met één aanvrager (bij een project met meerdere aanvragers is het maximum € 35.000,-).

Bovenop deze maximumbedragen kan een bedrag worden aangevraagd voor eventuele overheadkosten. De bovengrens hiervoor is 15% van het aangevraagde bedrag voor honorarium en onkosten.

Hoe vraag ik aan?
Door een account aan te maken binnen het subsidieportaal en het formulier ‘Aanvraagformulier Uitvoering’ in te vullen. Je kunt doorlopend subsidie aanvragen. Het Fonds streeft ernaar circa zeven weken na indiening van de aanvraag bericht over de uitslag te sturen. Deze reactietermijn gaat in wanneer de aanvraag compleet is en alle bijlagen correct zijn aangeleverd.

Tips bij het indienen?
Hier hebben we tien tips voor het doen van een subsidieaanvraag voor je op een rij gezet.

Eenmalige conceptservice
Het is mogelijk een aanvraag als concept aan het bureau voor te leggen. Wanneer je dat wilt, sla je de aanvraag op (maar dien je die nog niet in) in het formulier en geef het bureau een seintje via projectsubsidies@fondsbjp.nl. Doe dit ten minste een week voordat je de definitieve aanvraag wilt indienen. Het bureau kijkt dan eenmalig mee naar je conceptaanvraag.

Procedure
Je aanvraag wordt beoordeeld door een wisselende commissie die wordt samengesteld uit een poule van journalistieke experts. Ongeveer zeven weken na indiening van een complete aanvraag ontvang je bericht over de uitkomst.

Je aanvraag kan worden toegekend, aangehouden of afgewezen. Bij een toekenning ontvang je na het toekenningsbericht de subsidiecontracten. Klik hier voor een uitleg over het online ondertekenen van het subsidiecontract. In het geval van een aanhouding is er behoefte aan aanvullende informatie en krijg je de gelegenheid die schriftelijk aan te leveren. Bij een afwijzing ontvang je een korte motivatie op de afwijzingsgronden. Wanneer je wilt dat de commissie het oordeel heroverweegt, kun je een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen. Dat wordt dan door een (deels) andere commissie beoordeeld.

Verdere voorwaarden? 
De Uitvoeringssubsidie maakt deel uit van de Regeling Journalistieke Projectsubsidies, waarbinnen je ook een Vooronderzoekssubsidie kunt aanvragen. Zie voor alle (financiële) voorwaarden de Leidraad Regeling Journalistieke Projectsubsidies en de voorbeeldbegrotingen voor het aanvragen van projectsubsidies (te vinden in het aanvraagformulier).