Schrijf je in voor de nieuwbrief

Subsidiemogelijkheden voor lokale en regionale journalistiek 

Het Fonds BJP heeft diverse subsidiemogelijkheden voor regionale en lokale journalisten, zowel voor freelancers als voor journalisten in loondienst. Hoewel de reguliere subsidieregelingen van het Fonds ook beschikbaar zijn voor lokale en regionale journalisten richten we ons met onderstaande subsidies specifiek op de behoeften van lokale en regionale journalisten / in de lokale en regionale journalistiek. 

Welke soorten subsidie zijn er? 

  • Dossiersubsidie: deadline 25 september 2023

Wil je graag meer ruimte om gedurende langere tijd dieper in een voor jouw regio belangrijk dossier te duiken? Wil je bijvoorbeeld de gevolgen van de asielcrisis voor jouw plaats of de ontwikkelingen van de woningmarkt in jouw regio langdurig in kaart brengen? En weet je nog niet precies wat dat zal opleveren maar ben je er wél van overtuigd dat daar ongetwijfeld een serie bijzondere publicaties uit zal volgen? Daar kun je vanaf nu ook subsidie voor aanvragen.

Vanaf 11 september tot en met 25 september 2023 kun je een aanvraag doen voor een Dossiersubsidie. Hier lees je alle details.

Mogelijk komen er in 2024 nog meer rondes, houd daarvoor onze website in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief.

  • Lokale en Regionale Samenwerkingen 

Ga je samenwerken met een ander journalistiek medium of met een andere interessante partner? Heb je een idee om samen nieuwe verbanden te leggen, expertise en netwerken uit te wisselen en om zo een diepgravende journalistieke publicatie te maken? Dan kun je niet alleen subsidie aanvragen voor de uitvoering van jullie project maar ook voor een coördinator die jullie daarbij helpt.

Denk je mogelijk in aanmerking te komen voor subsidie voor een lokale of regionale samenwerking? Stuur dan een mailtje met een korte uitleg over je project naar regio@fondsbjp.nl.

  • Optie Vervangende Kracht 

Deze mogelijkheden hierboven zijn te combineren met de optie Vervangende Kracht, een regeling die ook lokale en regionale journalisten in loondienst de mogelijkheid biedt om een diepgravend onderzoek te doen. Via de Regeling Vervangende Kracht kun je subsidie aanvragen voor een journalist die tijdelijk je reguliere werkzaamheden overneemt. 

  • Pilot: Regionale en Lokale Traineeships (onderzoeksjournalistiek) 

Ook is het Fonds BJP bezig met het opzetten van regionale en lokale traineeships. Eind 2023 start een programma waarbij lokale en regionale journalisten de kans krijgen als trainee drie tot twaalf maanden als onderzoeksjournalist aan de slag te gaan op een lokale of regionale redactie. De trainees kiezen vooraf een specifiek thema en een onderzoeksjournalistieke methode. Het Fonds BJP zorgt daarbij voor opleidingen en coaching.

Trainees kunnen vanaf eind augustus 2023 solliciteren op de vacatures die van beschikbaar komen bij media. Houd onze website en de nieuwsbrief in de gaten voor de details.


Voor wie zijn de lokale en regionale subsidiemogelijkheden bedoeld?
Voor journalisten die publiceren in lokale en regionale media en die individueel of in teamverband werken aan een relevant, diepgravend, bijzonder en/of (onderzoeks)journalistiek project dat resulteert in een of meerdere journalistieke publicaties. 

Een aanvraag moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van een lokaal of regionaal medium, platform of uitgever die het project wil publiceren.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
Voor projecten die uitmonden in journalistieke publicaties. In aanmerking komen: audiovisuele vertelvormen, podcasts en (web)docu’s. Daarnaast ook: artikelen, boeken, biografieën, reportages en longreads voor tijdschriften, kranten, tv, radio, online platforms. Ten slotte komen ook getekende journalistiek en journalistieke fotografie, evenals vernieuwende (digitale) vormen in aanmerking. 

Twijfel je of jouw project voor subsidie in aanmerking komt? Neem contact op met Maaike Wind, coördinator regionale en lokale subsidieregelingen bij het Fonds BJP, via regio@fondsbjp.nl. 

Wat wordt vergoed?
Bij een Dossiersubsidie wordt uitgegaan van een bijdrage aan het honorarium van een maximumbedrag van €145,- per dag, met een maximum van €2.900,- per maand. De projecten duren maximaal zes maanden. Ook voor onkosten kan subsidie worden aangevraagd.

Bij samenwerkingen subsidieert het Fonds BJP zowel een tegemoetkoming in de tijdsinvestering (€ 145,- per werkdag, met een maximum van € 2.900,- per fulltime maand) als onkosten (bijvoorbeeld reis- en andere aan het project gerelateerde kosten). Ook kan er eventueel met subsidie een projectcoördinator worden aangesteld. Voor de optie Vervangende Kracht gelden nog enkele extra voorwaarden, zie hier.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor bijvoorbeeld het doen van interviews, het doen van archief-, data- of ander onderzoek, voor het maken van opnames, schrijven, etc. Uitgangspunt is dat de journalistieke werkzaamheden en kostenposten voor subsidiëring in aanmerking komen. Met behulp van de voorbeeldbegrotingen, waarin ook de voorwaarden te vinden zijn, kun je je budget opstellen. Twijfel je of bepaalde posten in aanmerking voor subsidiëring komen, neem dan telefonisch of per mail contact op met het bureau.

Subsidies worden idealiter toegekend op basis van matching, waarbij het publicerend medium evenveel bijdraagt als het Fonds. Als dat onhaalbaar is, kan het Fonds eventueel besluiten hiervan af te wijken. In dat geval is een toelichting bij de begroting nodig, evenals een uitgebreidere intentieverklaring van het publicerend medium. Waarom dit project? Waarvoor is er subsidie vanuit het Fonds BJP nodig en kan het medium niet zelf de kosten dekken? En hoe draagt het publicerend medium wél bij, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding of anderszins?