Schrijf je in voor de nieuwbrief

Subsidies en beurzen

Het Fonds BJP kent momenteel de volgende regelingen:

  • Regeling Journalistieke Projectsubsidies

De regeling is bedoeld voor (freelance) journalisten die werken aan een bijzonder journalistiek project, dat zonder financiële steun niet tot stand zal komen. De projecten zijn diepgravend en tijdrovend en dienen uit te monden in publicaties voor bijvoorbeeld tijdschriften, kranten, tv, radio, online platforms, etc. Ook vernieuwende vertelvormen komen voor subsidiëring in aanmerking. De subsidies zijn bij uitstek ook bedoeld voor journalisten die publiceren in lokale en regionale media.

Er zijn subsidies beschikbaar voor zowel de vooronderzoeksfase als de uitvoeringsfase van het project. Het verdient aanbeveling voor indiening van de aanvraag een conceptaanvraag voor te leggen aan het bureau (uiterlijk een week voor het geplande moment van indienen). Het bureau kijkt dan eenmalig mee naar je conceptaanvraag.

De Regeling Journalistieke Projectsubsidies wordt gefinancierd uit de gelden van de Regeling Onderzoeksjournalistiek en de Regeling Bijzondere Journalistiek.

Een aanvraag indienen? Klik hier voor het online aanvraagformulier.

  • Regeling Talentontwikkeling

De Regeling Talentontwikkeling is ontwikkeld om een impuls te geven aan de onderzoeksjournalistiek in Nederland en bestaat uit twee onderdelen:

  • Beurs Expertisebevordering: bestemd voor journalisten die minimaal twee jaar in het vak zitten en hun kennis op het gebied van de onderzoeksjournalistiek willen verdiepen of actualiseren;
  • Regeling Jong Talent: hiermee kunnen pas afgestudeerden een tot twee jaar betaald aan de slag bij een professionele onderzoeksredactie.

Meer weten over de regelingen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het bureau.