Schrijf je in voor de nieuwbrief

Regeling Journalistieke Projectsubsidies

Welke soorten subsidie zijn er?

  • Vooronderzoekssubsidie – indien nog niet duidelijk is of het materiaal voldoende oplevert, welke richting het vervolgonderzoek moet krijgen of wanneer het precieze plan voor een publicatie verder uitgewerkt dient te worden. Het maximaal toe te kennen bedrag is € 5.800,- honorarium plus € 2.200,- onkosten.
    • Indien het vooronderzoek voldoende aanknopingspunten biedt om een vervolgonderzoek te rechtvaardigen, kun je een aanvraag voor een Uitvoeringssubsidie indienen;
  • Uitvoeringssubsidie – voor het maken van een artikel of reportage (maximaal € 8.500,-), een longread of serie artikelen (maximaal € 14.500,-), een (foto)boekbiografie, podcastradio– of tvdocumentaire of ander multimediaal project (gemiddeld € 11.500,- en maximaal €23.000,-, indien meerdere aanvragers betrokken zijn, is het maximumbedrag € 35.000,-).
    • De uitvoeringssubsidie kan op basis van de resultaten van een vooronderzoekssubsidie worden aangevraagd, maar een aanvrager kan er ook voor kiezen meteen een uitvoeringsubsidie aan te vragen;
  • Journalist-in-residency’s – Elk jaar verstrekt het Fonds BJP verschillende beurzen voor een residency van enkele weken tot enkele maanden op bijzondere locaties in binnen- en buitenland.
  • Pilot Vervangende Kracht – voor regionale en lokale journalisten in loondienst die zich langere tijd willen richten op een diepgravend journalistiek project. De subsidie is bestemd voor een freelancer die hun werkzaamheden tijdelijk (deels) overneemt.

De subsidies die binnen de Regeling Projectsubsidies worden verleend komen uit de Regeling Bijzondere Journalistiek en uit de Regeling Onderzoeksjournalistiek.


Voor wie is de subsidie bedoeld?
Voor (freelance) journalisten die individueel of in teamverband werken aan een relevant, diepgravend, bijzonder en/of onderzoeksjournalistiek project, dat uitmondt in een of meer journalistieke publicaties. Een aanvraag moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van een journalistiek medium, platform of uitgever die het project wil publiceren.

Waarvoor kan je subsidie aanvragen?
Voor projecten die uitmonden in journalistieke publicaties. In aanmerking komen: audiovisuele vertelvormen, podcasts en (web)docu’s. Daarnaast ook: artikelen, boeken, biografieën, reportages en longreads voor tijdschriften, kranten, tv, radio, online platforms. Ten slotte komen ook getekende journalistiek en journalistieke fotografie, evenals vernieuwende (digitale) vormen in aanmerking.

Twijfel je of je voor jouw project subsidie aan kunt vragen? Neem dan telefonisch of per mail contact op met het bureau.

Wat wordt vergoed?
Het Fonds BJP subsidieert zowel een tegemoetkoming in de tijdsinvestering (€ 145,- per werkdag, met een maximum van € 2.900,- per fulltime maand) als onkosten (bijvoorbeeld reis- en andere aan het onderzoek gerelateerde kosten). Ook kan er subsidie worden aangevraagd voor eventuele overheadkosten. Hiervoor geldt een bovengrens van 15% van het aangevraagde bedrag voor honorarium en onkosten. Voor een volledig overzicht van de kosten waarvoor je subsidie kan aanvragen, klik hier.

Meer weten over het opstellen van een begroting?
Bij elke subsidieaanvraag dien je een heldere begroting te uploaden. Om het makkelijker voor aanvragers te maken, vind je op deze pagina een overzicht van de kosten waarvoor je subsidie kunt aanvragen, verschillende voorbeeldbegrotingen en een uitlegvideo hoe je die begrotingen vervolgens kunt gebruiken.

Als je daarna nog vragen hebt, kun je telefonisch of per mail contact opnemen.

Bijzondere regelingen
Aanvragen kunnen door het bestuur worden toegekend uit een van de volgende twee bijzondere subsidieregelingen. Om in aanmerking te komen, dien je volgens de reguliere procedure (zie hieronder) een aanvraag in voor de Regeling Journalistieke Projectsubsidies:

  • Lira Fondssubsidie voor Jonge Journalisten. Projecten van journalisten van maximaal 30 jaar kunnen gehonoreerd worden uit deze regeling, met een subsidie van maximaal € 2.000,- (die kan worden aangevuld uit het reguliere budget voor projectsubsidies);
  • Het bestuur kan aan journalisten met een veelbelovend project waarover desalniettemin nog twijfels zijn een Startsubsidie toekennen, waarmee een deel van het project uitgevoerd kan worden. Op basis van de resultaten (bijvoorbeeld een hoofdstuk, artikel of pilot) kan vervolgens een vooronderzoeks- of uitvoeringssubsidie worden toegekend. Het maximaal toe te kennen bedrag is € 5.000,- honorarium plus € 2.000,- onkosten.

Hoe vraag ik aan?
Door een account aan te maken binnen het online subsidieportaal en daar het formulier ‘Aanvraagformulier Vooronderzoek’ of het ‘Aanvraagformulier Uitvoering’ in te vullen. Je kunt doorlopend subsidie aanvragen. Het Fonds streeft ernaar circa zeven weken na indiening van een complete aanvraag bericht over de uitslag te sturen.

Tips bij het indienen?
Hier hebben we tien tips voor het indienen van een subsidieaanvraag voor je op een rij gezet.

Eenmalige conceptservice
Het is mogelijk een aanvraag eerst als concept aan het bureau voor te leggen. Wanneer je dat wilt, sla je de aanvraag op (maar dien je die nog niet in) in het formulier en geef je het bureau een seintje via projectsubsidies@fondsbjp.nl. Doe dit ten minste een week voordat je de definitieve aanvraag wilt indienen. Het bureau kijkt dan eenmalig mee naar je conceptaanvraag.

 

Procedure
Je aanvraag wordt beoordeeld door een wisselende commissie die wordt samengesteld uit een poule van journalistieke experts. Ongeveer zeven weken na indiening ontvang je bericht over de uitkomst. Deze reactietermijn gaat in wanneer de aanvraag compleet is en alle bijlagen correct zijn aangeleverd.

Je aanvraag kan worden toegekend, aangehouden of afgewezen. Bij een toekenning ontvang je na het toekenningsbericht de subsidiecontracten. Klik hier voor een uitleg over het online ondertekenen van het subsidiecontract. In het geval van een aanhouding is er behoefte aan aanvullende informatie en krijg je de gelegenheid die schriftelijk aan te leveren. Bij een afwijzing ontvang je een korte motivatie op de afwijzingsgronden. Eventuele klachten over het oordeel kun je schriftelijk indienen. Wanneer je wilt dat de commissie het oordeel heroverweegt, kun je een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen. Dat wordt dan door een (deels) andere commissie beoordeeld.

Verdere voorwaarden? 
Zie voor alle (financiële) voorwaarden de Leidraad Regeling Journalistieke Projectsubsidies en de voorbeeldbegrotingen voor het aanvragen van projectsubsidies.