Schrijf je in voor de nieuwbrief

ANBI

Met ingang van 1 januari 2014 hebben ANBI’s een publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten op een rijtje.

De officiële naam: Stichting Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

KVK-nummer: 41209428

Post- en bezoekadres:
Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
Nieuwe Prinsengracht 91
1018 VR Amsterdam

Telefoonnummer
020-6386295

Emailadres
fonds@fondsbjp.nl

Doelstelling
Het Fonds BJP stelt zich ten doel om financiële steun te verlenen aan journalistieke projecten, biografieën, en andere vormen van journalistieke non-fictie, van bijzondere kwaliteit, die zodanig tijdrovend zijn en/of anderszins zodanige inspanning vergen dat zij – naar verwachting – zonder deze financiële steun niet tot stand zullen komen. Daarnaast stimuleert het Fonds BJP de Nederlandse (onderzoeks)journalistiek met een talentontwikkelingsprogramma.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Deze gegevens zijn te vinden in het jaarverslag, zie hier.

Bestuur en beloning
Deze gegevens zijn te vinden in het jaarverslag, zie hier.

Actueel verslag van activiteiten
Deze gegevens zijn te vinden in het jaarverslag, zie hier.

Balans en de staat van baten en lasten
Deze gegevens zijn te vinden in het jaarverslag, zie hier.

Het ingevulde ANBI-formulier is hier te vinden.