Schrijf je in voor de nieuwbrief

Toekenningen NIAS- en NIA-beurs

NIAS-beurs voor Anne-Lot Hoek
Vanaf 1 september zal Anne-Lot Hoek als journalist-in-residence verblijven in het NIAS, dat deze zomer verhuist van Wassenaar naar de Amsterdamse binnenstad. Vijf maanden lang kan zij zich in het NIAS wijden aan het boekproject De Indonesische vrijheidsstrijd op Bali 1945-1948. Eerder schreef zij met steun van het Fonds BJP al enkele geruchtmakende artikelen over Nederlandse oorlogsmisdaden op Bali en Sumatra voor NRC Handelsblad.
NIA-beurs voor Edward Geelhoed
Aan Edward Geelhoed is onlangs de NIA-beurs toegekend. Geelhoed zal dit najaar als journalist-in-residence twee maanden lang verblijven in hetNederlands Instituut Athene (NIA) voor een verhaal over de werking van de trojka in Athene, te verschijnen in De Groene Amsterdammer. De jaarlijkse NIA-beurs is in 2015 in het leven geroepen door het NIA en het Fonds BJP om de berichtgeving over Griekenland te verdiepen.