Schrijf je in voor de nieuwbrief

Fonds BJP zoekt nieuw bestuurslid

In verband met de toename van het aantal subsidieaanvragen zoekt het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten een nieuw bestuurslid.
Het huidige bestuur bestaat uit zes ervaren journalisten/uitgevers die circa 10 keer per jaar bijeenkomen in Amsterdam om subsidieaanvragen te beoordelen. Het Fonds BJP verleent financiële steun aan journalisten voor diepgravende en tijdrovende journalistieke projecten die uitmonden in (online) publicaties.
Het Fonds BJP zoekt een nieuwe bestuurder (m/v), die:
– Affiniteit heeft met onderzoeksjournalistiek, en/of;
– Affiniteit heeft met lokale/regionale media, en/of;
– Affiniteit met nieuwe media heeft en oog voor multimediale ontwikkelingen.
Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar versterking met een jongere kandidaat. Het Fonds BJP streeft naar verbreding van de diversiteit in het bestuur.
Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar en voor maximaal 2 termijnen. Het gaat om een onbezoldigde functie. Reis- en eventuele onkosten worden vergoed. Bestuurders zijn geheimhouding verplicht ten aanzien van de te beoordelen projectvoorstellen en kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Fonds BJP.
Belangstelling? Stuur dan vóór 16 april een cv + korte motivatie naar fonds@fondsbjp.nl.
Voor meer informatie over het Fonds BJP en het bestuurslidmaatschap zie www.fondsbjp.nl of neem contact op met Jessica Swinkels (directeur): 020-6386295 / fonds@fondsbjp.nl.