Schrijf je in voor de nieuwbrief

Fonds BJP komt met nieuwe beurzen voor talentontwikkeling onderzoeksjournalisten

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) komt begin volgend jaar met een nieuwe Regeling Talentontwikkeling voor onderzoeksjournalisten. Het gaat om twee beurzen die de kwaliteit van onderzoeksjournalistiek in Nederland duurzaam versterken door middel van expertise-bevordering en training-on-the-job van journalistiek onderzoekstalent.
Voor het gehele veld van onderzoeksjournalistiek heeft het kabinet vijf miljoen euro beschikbaar gesteld. Een deel daarvan wordt door Fonds BJP via de Regeling Onderzoeksjournalistiek toegekend aan journalisten die werken aan een bijzonder onderzoeksproject. Deze twee nieuwe beurzen zijn een aanvulling op deze regeling.
Voor ambitieuze onderzoeksjournalisten’
Uit recent onderzoek blijkt dat de expertise op gebied van onderzoeksjournalistiek, zeker in de regio, de afgelopen jaren is afgenomen. Via de twee nieuwe beurzen wil het Fonds BJP daar iets aan doen. Het past in de kerntaak van het Fonds BJP dat is opgericht om journalisten tijdrovende en diepgravende projecten te laten realiseren die er zonder financiële ondersteuning niet zouden komen. ‘Met deze nieuwe beurzen kunnen ambitieuze onderzoeksjournalisten hun specialisme verder uitbouwen. Dit versterkt de beroepspraktijk’, zegt Fonds BJP-directeur Jessica Swinkels.
Werkplek voor een tot twee jaar
De beurs voor jong talent waarbij een journalist op de werkvloer een opleiding krijgt, wordt uitgewerkt in samenwerking met verschillende mediabedrijven en onderwijsinstellingen. Recent afgestudeerde studenten krijgen voor een tot twee jaar een werkplek te midden van ervaren onderzoeksjournalisten. Aanvullend is er voor hen een scholingsprogramma.
Deze beurs gaat waarschijnlijk in het voorjaar van start, zodra de selectiecriteria en randvoorwaarden met de deelnemende partijen zijn afgestemd. De beurs voor expertisebevordering wordt waarschijnlijk al begin 2019 open gesteld. Voor talentontwikkeling heeft het Fonds BJP in totaal zes ton beschikbaar gesteld gekregen van het ministerie van OCW. Over hoe de beurzen kunnen worden aangevraagd, volgen nadere berichten op www.fondsbjp.nl.