Schrijf je in voor de nieuwbrief

Raad voor Cultuur 'zeer enthousiast' over beleidsplannen Fonds BJP

De Raad voor Cultuur heeft op 4 juni een zeer enthousiast advies uitgebracht over vierjaarlijkse subsidieaanvraag van het Fonds BJP: “Liever had de Raad de instelling met een ruimer budget bedeeld, mede omdat de (onderzoeks)journalistiek landelijk en in de regio’s in de verdrukking zit”.
De subsidie-aanvraag met daarin het beleidsplan van het Fonds is onderdeel van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024. Het advies van de Raad wordt aangeboden aan minister Van Engelshoven (OCW). Dankzij het budget uit de cultuurnota kan het Fonds BJP met subsidies en beurzen journalisten steunen bij het realiseren van hun projecten.
In het advies is veel lof te lezen over de aanpak van het fonds: ‘De raad vindt de ambities van het FBJP realistisch. Het activiteitenplan geeft een helder beeld van zowel de gevestigde als de nieuwe activiteiten. Het plan getuigt van zelfreflectie en bezinning op veranderende maatschappelijke en journalistieke omstandigheden. De breedte van activiteiten is indrukwekkend en gericht op resultaat. Met relatief weinig middelen slaagt de instelling erin zeer veel zichtbare resultaten te boeken.’
De Raad voor Cultuur onderschrijft dat journalisten onmisbaar zijn als ‘duiders van betrouwbare informatie’ en ziet ze als ’tegenkracht’ voor fenomenen als ‘feitenvrij betoog’ en ‘alternatieve waarheden’ die op sociale media rondwaren. Het Fonds BJP draagt volgens de Raad met ‘zijn projectsubsidies in sterke mate bij aan de kwaliteit van de maatschappelijk relevante journalistiek’.
Directeur  Jessica Swinkels van het Fonds BJP is blij met het advies, dat ze leest als een erkenning van het werk van het fonds. Ook de komende jaren wordt ingezet op kwaliteit, talentontwikkeling, vernieuwing en de positie van freelancers en journalistiek in de regio.
Het complete advies van de Raad voor Cultuur of het fonds is hier te lezen
Lees hier het artikel dat Villamedia schreef over het advies van de Raad voor Cultuur.