Schrijf je in voor de nieuwbrief

Fonds BJP zoekt voorzitter en lid met financiële expertise voor de Raad van Toezicht

In verband met de overgang naar een nieuw bestuursmodel zoekt het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) twee leden voor de Raad van Toezicht: een met een bestuurlijke en een met een financiële, maar ook journalistieke, achtergrond. Belangrijkste eigenschappen voor beide functies zijn: besluitvaardigheid, transparantie, een proactieve houding, kritisch denken, onafhankelijkheid en integriteit.
(De termijn om te reageren op deze vacatures is inmiddels verstreken)
Kandidaten moeten over voldoende tijd beschikken om actief deel te nemen aan de werkzaamheden van de Raad van Toezicht. Vanzelfsprekend hebben kandidaten aantoonbare belangstelling voor of ervaring met de journalistiek. Het betreft onbezoldigde functies.
Voorzitter
Voor de functie van voorzitter zoekt het Fonds BJP iemand met bestuurlijke ervaring en een breed maatschappelijk netwerk, die het belang van onafhankelijke journalistiek van harte onderschrijft. Ervaring in de mediasector strekt tot aanbeveling maar is niet noodzakelijk.
Taken:

 • bewaakt de statuten, missie en strategie van het Fonds BJP;
 • zorgt voor een balans tussen toezicht houden, besturen en uitvoeren;
 • bereidt vergaderingen voor en zorgt voor de leiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 • houdt toezicht op het nakomen van afspraken;
 • heeft oog voor zowel de bestuurlijke als de menselijke kant van het raadslidmaatschap;
 • adviseert en vormt een klankbord voor de directeur-bestuurder.

Financieel lid
Daarnaast zoekt het Fonds BJP een lid van de Raad van Toezicht met een financiële achtergrond, bijvoorbeeld als financieel journalist, of met ervaring in de uitgeverij.
Taken:

 • bewaakt de doelmatige besteding van de financiële middelen;
 • is lid van de auditcommissie van de Raad van Toezicht;
 • houdt toezicht op de opstelling van de begroting en de jaarrekening;
 • adviseert en vormt een klankbord voor de directeur-bestuurder.

Over het Fonds BJP
Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten verleent financiële steun aan artikelen, reportages, longreads, journalistieke non-fictie boeken, biografieën, podcasts, documentaires, radioreportages, web-documentaires of andere audiovisuele producties. De Brusseprijs voor het beste journalistieke boek van het jaar is een initiatief van het Fonds. Daarnaast heeft het Fonds BJP programma’s ontwikkeld voor expertisebevordering en talentontwikkeling van (jonge) journalisten. Het Fonds BJP is een onafhankelijke stichting die sinds de oprichting in 1990 subsidie ontvangt van het ministerie van OCW uit de cultuurbegroting als onderdeel van de BIS (basis infrastructuur cultuur) en sinds 2018 ook uit de mediabegroting ter versterking van (regionale) onderzoeksjournalistiek. De subsidies worden rechtstreeks uitgekeerd aan makers, journalisten of auteurs. Meer info over het Fonds BJP is hier te vinden.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van de directeur-bestuurder en op alle aspecten van de organisatie. Het profiel voor leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op algemene uitgangspunten van de Governance Code. De leden van de Raad van Toezicht zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk en moeten op alle aspecten van de organisatie toezicht kunnen houden.
Het profiel voor leden van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Solliciteren

De interim Raad van Toezicht nodigt eenieder die zich herkent in het profiel van voorzitter of financieel lid van de Raad van Toezicht uit om te reageren op de vacatures. Er wordt gestreefd naar een samenstelling die recht doet aan diversiteit van kennis en ervaring, culturele achtergrond, sekse en leeftijd.

 • Solliciteren voor de functies kan tot en met 15 oktober. Gesprekken vinden plaats vanaf 2 weken na deze datum.

Sollicitaties, in de vorm van een motivatie en c.v., kunnen worden gestuurd naar rvt@fondsbjp.nl.
Voor nadere inlichtingen over beide functies kunt u terecht bij Abi Daruvalla abi@daruvalla.com of bij Marc Josten marcjosten@hotmail.com, leden van de Raad van Toezicht a.i.