Schrijf je in voor de nieuwbrief

Directeur Swinkels vertrekt bij Fonds BJP

Jessica Swinkels vertrekt als directeur-bestuurder bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Nu het bestuursmodel van de stichting Fonds BJP is gewijzigd en in januari een nieuwe Raad van Toezicht aantreedt, maakt Swinkels plaats voor een opvolger.
De Raad van Toezicht spreekt zijn grote waardering uit over de wijze waarop het Fonds onder het directeurschap van Swinkels de afgelopen drie jaar is gegroeid. Zij heeft de organisatie verder uitgebouwd. Het jaarbudget is vervijfvoudigd waardoor met name extra middelen beschikbaar zijn gekomen voor onderzoeksjournalistiek. Verder zijn alle publicatiesubsidies platformonafhankelijk gemaakt en er is een Talentontwikkelingsprogramma voor beginnende journalisten gestart.
Afgelopen jaar was een succesvol jaar voor het Fonds, met een positief advies van de Raad voor Cultuur en de consolidatie van het budget voor onderzoeksjournalistiek dat het ministerie van OCW jaarlijks toekent aan het Fonds BJP. ‘Het is belangrijk dat het Fonds BJP de laatste jaren meer slagkracht heeft ontwikkeld om kwaliteitsjournalistiek te ondersteunen’, zegt Swinkels. ‘Onafhankelijke journalistiek is een te belangrijk onderdeel van ons democratisch bestel om het alleen aan marktpartijen over te laten.’
Joëlle Terburg, tot op heden Hoofd Subsidieregelingen, is benoemd tot directeur-bestuurder a.i. voor de periode tot 1 mei 2021.