Schrijf je in voor de nieuwbrief

Lem van Eupen en Arne Westerhof nieuwe leden Raad van Toezicht

Lem van Eupen en Arne Westerhof zijn per 15 januari 2021 benoemd als respectievelijk voorzitter en financieel lid van de Raad van Toezicht van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Van Eupen is directeur van het Nationaal Agentschap Erasmus+, dat Europese subsidies voor internationale samenwerking en uitwisseling in het onderwijs beheert. Westerhof is uitgever-directeur van Performa Uitgeverij in Den Haag en onder meer oprichter en bestuurder van het Haagse lokale mediafonds Luis in de Pels. Beiden worden voor drie jaar benoemd, met mogelijkheid tot verlenging. Het Fonds BJP is erg blij deze nieuwe leden te kunnen verwelkomen.

Lem van Eupen

Arne Westerhof

Het Fonds BJP kent sinds medio 2020 een raad van toezicht-model: met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. Samen vertegenwoordigen de leden van de raad van toezicht een rijke kennis; van het (internationale) veld van de journalistiek en journalistieke scholing, (cultureel) ondernemen, financiën, juridische zaken en corporate governance. De raad van toezicht bestaat uit zes leden en wordt naast voorzitter Van Eupen en financieel lid Westerhof gevormd door Abi Daruvalla (internationaal zelfstandig trainer in de media), Roel Janssen (financieel-economisch journalist en auteur), Laura de Jong (redacteur De Volkskrant) en Marc Josten (hoofdredacteur HUMAN). Meer informatie over de Raad van Toezicht is hier te vinden.
Wegens het verstrijken van hun tweede zittingstermijn heeft het Fonds BJP afscheid genomen van Paul Brill en Hanca Leppink. Leppink heeft zich als penningmeester acht jaar lang met grote betrokkenheid en toewijding ingezet voor het fonds. Brill was eenzelfde periode een betrokken bestuurslid, en fungeerde de laatste maanden als tijdelijk voorzitter van de Raad van Toezicht a.i. Het Fonds BJP dankt beiden hartelijk voor hun belangeloze inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van het Fonds.