Schrijf je in voor de nieuwbrief

Nieuwe pilot voor regionale journalisten in loondienst: Regeling Vervangende Kracht

Bij regionale en lokale journalistieke redacties worden de grote en diepgravende onderzoeksprojecten vaak niet door freelancers uitgevoerd, maar door vaste krachten, gezien hun ervaring en contacten in het veld. Maar: deze vaste krachten hebben vaak helemaal geen tijd om die grote projecten uit te voeren naast hun reguliere werkzaamheden.

Daarom is er binnen deze pilot de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor projecten die worden uitgevoerd door journalisten in vaste dienst. De subsidiegelden gaan niet naar deze journalist in loondienst (die wordt immers door het medium doorbetaald), maar naar een vervangende journalist, die de werkzaamheden gedurende de looptijd van het project overneemt. Deze vervanger kan een freelancer zijn of iemand in loondienst die voor de vervanging extra uren uitbetaald krijgt.

Heb je vragen of wil je meer weten over het doen van een subsidieaanvraag binnen de pilot? Stuur dan een mail naar fonds@fondsbjp.nl o.v.v. Pilot Vervangende Kracht.

Voor wie is de Regeling Vervangende Kracht bedoeld?
Voor regionale of lokale journalisten in loondienst die individueel of in teamverband werken aan een relevant, diepgravend, bijzonder en/of onderzoeksjournalistiek project, dat resulteert in een of meerdere journalistieke publicaties. De subsidiegelden gaan niet naar deze vaste journalist, maar naar een vervangende freelancer, die de werkzaamheden gedurende de looptijd van het project overneemt.

  • De subsidie wordt aangevraagd door de journalist in loondienst die het project gaat uitvoeren;
  • De tijdsinvestering wordt zo realistisch mogelijk ingeschat in dagen of fulltime maanden. Ook wordt toegelicht over welke tijdspanne het project zal worden uitgevoerd;
  • Hetzelfde maximum honorariumtarief wordt aangehouden als bij reguliere projectsubsidies; te weten €125,- per dag of €2500,- per fulltime maand.
  • Onkosten kunnen worden aangevraagd voor de journalist in loondienst die het project gaat uitvoeren;
  • Zowel honoraria als onkostenvergoeding worden achteraf uitbetaald op declaratiebasis (door en aan het medium);
  • Intentieverklaring van het publicerend medium is wat uitgebreider en omvat ten minste:
    • Waarom dit project? Waarom is er subsidie van het Fonds BJP nodig en kan het medium niet zelf de kosten dekken?
    • Is al bekend wie de vervanger wordt? Welke werkzaamheden neemt deze vervanger over en wanneer?

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
Er kan subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van een project ten behoeve van een of meerdere publicaties: audiovisuele vertelvormen, podcasts en (web)docu’s, artikelen, reportages en longreads voor tijdschriften, kranten, tv, radio, online platforms. Ten slotte komen ook getekende journalistiek en journalistieke fotografie, evenals vernieuwende (digitale) vormen in aanmerking.

Wat wordt vergoed?
Het Fonds BJP subsidieert zowel een tegemoetkoming in de tijdsinvestering (€ 125,- per werkdag, met een maximum van € 2.500,- per fulltime maand) als onkosten (bijvoorbeeld reis- en andere aan het onderzoek gerelateerde kosten) voor de freelancer die de journalist in loondienst tijdelijk vervangt. Met behulp van de voorbeeldbegroting, waarin ook de voorwaarden te vinden zijn, kan de journalist in loondienst de begroting opstellen.

Er geldt een maximumbedrag van € 30.000,- voor een toekenning (per project). Voor het maken van een artikel of reportage geldt een maximumbedrag van € 7.500,-. Voor een longread of serie artikelen is dat € 12.500,-, voor een boekbiografie, podcastradio– of tv-documentaire of ander multimediaal project gemiddeld €10.000,- en maximaal (bij een project met meerdere auteurs) € 30.000,-.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor bijvoorbeeld het doen van interviews, het doen van archief-, data- of ander onderzoek, voor het maken van opnames, schrijven, etc. Uitgangspunt is dat de journalistieke werkzaamheden en kostenposten voor subsidiëring in aanmerking komen. Twijfel je of bepaalde posten in aanmerking voor subsidiëring komen, neem dan telefonisch of per mail contact op met het bureau.

Hoe vraag ik aan?
Door een account aan te maken binnen het subsidieportaal en het formulier ‘Aanvraagformulier Uitvoering’ of ‘Aanvraagformulier Vooronderzoek’ in te vullen. Zet duidelijk in de titel dat het gaat om een subsidieaanvraag voor de Regeling Vervangende Kracht. Je kunt doorlopend subsidie aanvragen. Het Fonds streeft ernaar circa zes weken na indiening bericht over de uitslag te sturen.

Het is mogelijk een aanvraag eerst als concept aan het bureau voor te leggen. In dat geval, sla je de aanvraag op (maar dien je die nog niet in) in het formulier en geef het bureau een seintje via fonds@fondsbjp.nl. Doe dit ten minste een week voordat je de definitieve aanvraag wilt indienen. Het bureau kijkt dan eenmalig mee naar je conceptaanvraag.

Procedure
Je aanvraag wordt beoordeeld door een wisselende commissie die wordt samengesteld uit een poule van journalistieke experts. Ongeveer zes weken na indiening ontvang je bericht over de uitslag. Je aanvraag kan worden toegekend, aangehouden of afgewezen. Bij een toekenning ontvang je na het toekenningsbericht de subsidiecontracten. In het geval van een aanhouding is er behoefte aan aanvullende informatie en krijg je de gelegenheid die schriftelijk aan te leveren. Bij een afwijzing ontvang je een korte motivatie op de afwijzingsgronden. Wanneer je wilt dat de commissie het oordeel heroverweegt, kun je een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen. Dat wordt dan door een (deels) andere commissie beoordeeld.

Verdere voorwaarden? 
De Regeling Vervangende Kracht maakt deel uit van de Regeling Journalistieke Projectsubsidies. Zie voor alle (financiële) voorwaarden de Leidraad Regeling Journalistieke Projectsubsidies.