Schrijf je in voor de nieuwbrief

Extra middelen bij Fonds BJP voor onderzoeksjournalistiek

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten stelt in 2022 extra middelen beschikbaar ter ondersteuning van de onderzoeksjournalistiek in Nederland. In totaal gaat het om een bedrag van € 680.000,- dat gedurende dit pilotjaar met name wordt besteed aan regionale en lokale journalistiek.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Media wil met deze investering de journalistiek versterken, kwalitatief verbeteren en onafhankelijker maken. Staatssecretaris Uslu: “Onderzoeksjournalistiek vervult bij uitstek de controlerende functie van de media in onze democratie. Goede onderzoeks-journalistiek kost tijd en geld. Daarom investeer ik extra in het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Zo gaan we door met wat werkt, en krijgen onderzoeks-journalisten in allerlei fases van hun carrière meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen en om diepgravende producties te maken.”

Met de extra middelen ontwikkelt het Fonds BJP nieuwe journalistieke residency’s in de regio, op regionale of lokale redacties of op andere relevante plekken. Daarnaast wordt het huidige traineeprogramma van de Regeling Jong Talent uitgebreid naar lokale redacties, komt er budget voor coaching en mogelijkheden voor gespecialiseerde begeleiding voor freelancejournalisten die juist op kleinere redacties werken.

In samenwerking met het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek onderzoekt het Fonds BJP verder de komende tijd wat de beste manier is om vraag en aanbod van bestaande fondsen en journalistieke scholing op het gebied van onderzoeksjournalistiek beter op elkaar aan te laten sluiten. Journalisten die bij het Fonds BJP een projectsubsidie of een Beurs Expertisebevordering willen aanvragen kunnen hiermee hun voordeel doen.

Om de nieuwe en bestaande regelingen die het Fonds heeft ten behoeve van regionale en lokale journalistiek in goede banen te leiden, is bovendien een Coördinator Regionale en Lokale Regelingen aangenomen.

“We verheugen ons op de nieuwe stappen die wij kunnen zetten met deze middelen. Het extra geld geeft ons de ruimte om onderzoeksjournalisten nog beter te ondersteunen.”

– Joëlle Terburg, directeur-bestuurder van het Fonds BJP

“We hebben sinds de start van de Regeling Onderzoeksjournalistiek in 2018 gezien dat onze subsidieregelingen impact hebben op de journalistiek: zowel op de praktijk van journalisten als op de maatschappij waar zij over publiceren”, aldus directeur-bestuurder Joëlle Terburg. “Sinds 2018 gingen 48 talentvolle beginnende journalisten via de Regeling Jong Talent aan het werk op onderzoeks-redacties verspreid over Nederland en zijn er ruim 300 onderzoeks-journalistieke publicaties verschenen waarvoor journalisten projectsubsidies ontvingen. Meerdere publicaties wonnen prijzen, leidden tot publieke discussie of Kamervragen. Daarnaast konden 135 journalisten zich bijscholen of specialiseren via de Beurs Expertisebevordering. We verheugen ons op de nieuwe stappen die wij kunnen zetten met deze middelen die bovenop de bestaande regelingen komen. Het extra geld geeft ons de ruimte om onderzoeksjournalisten nog beter te ondersteunen.”

Na de zomer volgt meer informatie over de precieze invulling van onze nieuwe regelingen. Vanaf dat moment kunnen partijen geïnteresseerd in een eventuele samenwerking zich ook melden.

Eén reactie op “Extra middelen bij Fonds BJP voor onderzoeksjournalistiek

Reacties zijn gesloten.