Schrijf je in voor de nieuwbrief

“Een residency op het KNIR is een unieke en bijzonder verrijkende ervaring”

Bij het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) komt vanaf 21 november of 19 december 2022 een plek beschikbaar voor een journalist-in-residence, die er zes weken lang aan een journalistiek project kan werken dat verband houdt met Rome en/of Italië. Dit is hoe de laatste visiting professor, prof.dr. Rafael Wittek, hoogleraar Sociologie aan de RUG, zijn verblijf op het KNIR heeft ervaren.

“Een residency op het KNIR is in meerdere opzichten een unieke en bijzonder verrijkende ervaring. Het is een dynamische omgeving door de – voor dit soort Academiën uitzonderlijke – combinatie van onderzoek en onderwijs: door korte cursussen, masterclasses, summerschools zijn er steeds nieuwe groepen aanwezig, gastsprekers, docenten en studenten wonen in het instituut zelf. Hierdoor ontstaat bijna vanzelf een community. Het instituut heeft hiervoor de juiste omvang: het is enerzijds qua aantal mensen (vaste wetenschappelijke en andere staf, gasten, studenten) een relatief klein instituut met een zeer prettige informele maar professionele sfeer; door de omvang kom je hierdoor vrij snel in contact als je dat wil; anderzijds bestrijkt het inhoudelijk een vrij breed terrein in onderzoek en onderwijs, waardoor er eigenlijk steeds de nieuwste inzichten gepresenteerd en ter discussie worden gesteld.

De wetenschappelijke bijeenkomsten (zoals de KNIR Research Dialogues) zorgen ervoor dat er eigenlijk altijd een discussie gaande is over een bijzonder onderwerp. De multidisciplinariteit binnen de humanities (archeologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis), en recent nu ook de verbreding naar de sociale wetenschappen verruimt je eigen perspectief. Wat ik ook als bijzonder prettig heb ervaren is dat het KNIR enerzijds een duidelijk eigen identiteit heeft – een focus op Rome in de echt zeer brede zin – maar dat er tegelijkertijd aangemoedigd wordt om nieuwe thema’s te verkennen en hieraan te verbinden. Ook is het KNIR zeer goed ingebed is in het onderzoekslandschap in Rome, waardoor ook het leggen van contacten met organisaties of anderen in de regio vergemakkelijkt worden. Het prachtige Auditorium is ook erg geschikt voor het organiseren van bijeenkomsten.

Naast het open en stimulerend intellectueel klimaat maken de uitermate kundige en toegewijde bibliotheekmedewerkers, de zeer goede ondersteuning door het secretariaat, bijvoorbeeld bij het organiseren van congressen, en de zeer behulpzame ondersteuners het verblijf niet alleen erg vruchtbaar, maar ook plezierig. Tenslotte wil ik ook niet onvermeld laten dat het ongestoord en onbeperkt door kunnen werken in de prachtige bibliotheek voor mij een bijzonder belangrijke rol heeft gespeeld (en dat de bibliotheek letterlijk een verdieping onder je apartment ligt, is een gemak dat je niet vaak hebt).”


Zie jij een journalistieke residency bij het KNIR in Rome wel zitten? Doe van uiterlijk 11 september een subsidieaanvraag via dit online aanvraagformulier. Kies binnen het subsidieportaal voor het aanvraagformulier Journalistieke Residency’s.