Schrijf je in voor de nieuwbrief

Oproep Residency Koninklijk Nederlands Instituut Rome

Deze oproep is gesloten – Wil jij zes weken vanuit Rome aan een journalistiek project werken dat betrekking heeft op een thema dat in Italië speelt? En is het voor jouw onderzoek van toegevoegde waarde om je in een academische omgeving te begeven? Dan is deze residency iets voor jou!

Over het KNIR

Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) is opgericht in 1904 en gehuisvest in een statige villa in neorenaissancestijl aan de Via Omero, aan de rand van het Romeinse stadspark Villa Borghese. Binnen het residency-programma van het Fonds BJP is plek voor een journalist-in-residence die zich zes weken wil onderdompelen in de academische context die het KNIR biedt.

Het voornaamste doel van het KNIR was in 1904 het bestuderen van de kort daarvoor opengestelde Vaticaanse archieven. Die betekenden een ongeëvenaarde bron van informatie over de culturele, politieke en religieuze geschiedenis van Nederland in internationaal verband. Al snel verbreedde het KNIR het werkveld naar andere wetenschapsgebieden, in het bijzonder kunstgeschiedenis, oudheidkunde en archeologie. Nederlandse onderzoekers kunnen op het instituut terecht voor een onderzoeksverblijf. In het KNIR is daarnaast een gastenverblijf voor studenten ingericht. Ook is er ruimte voor onderwijs, lezingen, symposia en andere culturele evenementen. Zo stelt het KNIR nieuwe generaties in staat om zich in Rome in internationaal verband te ontwikkelen tot geïnspireerde en actieve cultuurdragers van de toekomst.

Over de residency

Periode
Deze residency heeft een duur van zes weken van 23 oktober tot en met 4 december 2023.

Voor wie
Het KNIR biedt plek voor een journalist die nadrukkelijk baat heeft bij een verblijf in Rome voor diens onderzoek. De residency is bedoeld voor een journalist die onderzoek wil doen, samenwerkingen wil verkennen of een andere journalistieke invulling wil geven aan zijn of haar verblijf. De residency kan ook gebruikt worden voor vooronderzoek, journalistieke reflectie of als schrijf- of monteerperiode. De resident is een journalist (m/v/x) die werkt aan Nederlandstalige projecten bedoeld voor publicatie in Nederlandse media (uitzonderingen gelden voor kandidaten uit het Nederlands-Caribisch gebied).

Waarover?
Journalisten zijn vrij een onderwerp voor te stellen dat aansluit bij Rome en/of Italië. Een residency bij het KNIR is met name interessant voor journalisten die aansluiting vinden bij een thema dat nadrukkelijk speelt in Italië, zoals migratieproblematiek, het hedendaags fascisme, de (globale) misdaad, de wereldvoedselvoorziening, de energietransitie en meer. Daarnaast zijn het Vaticaan en de katholieke kerk bepalend in Italië en de hele wereld, dit biedt ook een mogelijke invalshoek.

Tijdens deze residency zullen (jonge) onderzoekers en gevorderde studenten op het KNIR verblijven die werken in het veld van de archeologie, kunstgeschiedenis en geschiedenis. Ook verblijft er een artist-in-residence. De komende vier jaar wordt er bij het KNIR gewerkt aan thema’s als klassieke oudheid, modern kolonialisme, trans-Atlantische slavenhandel, maar ook nationalisme en fascisme.

Als journalist-in-residence maak je actief deel uit van de academische gemeenschap bij het KNIR. Je legt contacten met en hebt belangstelling voor het onderzoek of projecten van andere onderzoekers en je doet mee aan de tweewekelijkse debatten/seminars. Onderdeel van deze residency is een presentatie voor de KNIR-gemeenschap van het project waar je als journalist tijdens je verblijf aan hebt gewerkt. Bij voorkeur heb je enige kennis van het Italiaans. Als dat niet het geval is, onderbouw dan in je aanvraag waarom je project haalbaar is als je geen Italiaans kunt.

Voorzieningen

  • Beschikking over een eigen appartement in het souterrain van het instituut;
  • De resident krijgt een eigen werkplek in de bibliotheek die uitkijkt op de tuin van het instituut;
  • Er zijn mogelijkheden om in overleg en met ondersteuning vanuit de organisatie workshops, seminars of andere bijeenkomsten te organiseren;
  • Rijk aanbod van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en wetenschap, mede ook vanwege het grote aantal van internationale instituten dat in Rome (en veel ook in de buurt van het KNIR) gevestigd is;
  • Het KNIR heeft fietsen te huur en het centrum van Rome is op loopafstand.
  • De resident kan daarnaast lezingen en tentoonstellingen bijwonen en zelf initiëren;
  • Tegemoetkoming in de tijdsinvestering van €2.500 per maand;
  • Reis-, verblijfs- en andere journalistieke onkosten worden gedekt door het Fonds BJP.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 21 juli 2023. Lees voor het indienen van een aanvraag de Leidraad en algemene voorwaarden van het Fonds BJP door. Aanvragen kan via het online aanvraagformulier. Kies binnen het subsidieportaal voor het aanvraagformulier Journalistieke Residency’s.

Alle ingediende aanvragen die voldoen aan de formele criteria worden aan een speciaal samengestelde commissie ter beoordeling voorgelegd. In de commissie is het KNIR vertegenwoordigd. Op basis van het advies van de commissie, draagt het Fonds BJP de meest geschikte kandidaat voor. Begin september krijg je bericht van ons over de uitkomst van de vergadering. Als blijkt dat uit de aanvragen geen geschikte kandidaat kan worden geselecteerd, kan de adviescommissie besluiten de residency niet in te vullen.