Schrijf je in voor de nieuwbrief

Nieuwe royaltyregeling voor gesubsidieerde journalistieke boeken

Heb jij in het jaar 2023 subsidie aangevraagd voor het schrijven van een boek? Of sta je op het punt een boek te schrijven waar je aanvullende financiering voor nodig hebt? Goed nieuws: wij hebben onze royaltyregeling herzien.

Om journalisten tegemoet te komen, werd de royalty-afdracht tijdens de coronapandemie tijdelijk stopgezet. Deze maatregel zette de al bestaande wens tot herziening van de royaltyregeling kracht bij.

Waar journalisten die subsidie krijgen voor een boek voorheen 75 procent van het jaarlijks te ontvangen royaltybedrag terugbetaalden, tot een maximum van 75 procent van het toegekende honorariumbedrag, geldt nu vanaf 2.000 gedrukte boekexemplaren een royalty-afdracht van 10 procent van het jaarlijks te ontvangen royaltybedrag. Het Fonds BJP ontvangt royalty’s over zowel gedrukte boeken als e-books, met een maximum van 100 procent van het toegekende subsidiebedrag. Dat stelt het Fonds BJP in staat om meer nieuwe onderzoeken te ondersteunen. De nieuwe royaltyregeling is met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 januari 2023.