Schrijf je in voor de nieuwbrief

Dossiersubsidie: ‘Luxe om fulltime met alleen dit onderzoek bezig te zijn’

Na de eerste televisie-uitzending over misstanden in Jeugddorp De Glind in de jaren 90 begon bij Omroep Gelderland de telefoon te rinkelen. En die bleef rinkelen. Met een Dossiersubsidie van het Fonds BJP gaan journalisten Nine Pankras en Inge de Jager de komende vier maanden verder onderzoek doen naar de jeugdzorg in De Glind, waar de problematiek lijkt voort te duren tot vandaag de dag.

De Glind is een dorpje in de gemeente Barneveld waar in 1914 dominee Rudolph startte met de opvang van voogdijkinderen uit de steden. Boerengezinnen konden goedkoop grond pachten, in ruil daarvoor namen ze pleegkinderen in huis. Het dorp kreeg daardoor de naam ‘jeugddorp’. Nog steeds is er een groot aantal gezinshuizen in het dorp, waardoor het de naam jeugddorp kreeg.

‘Het is een verhaal dat vorig jaar begon aan de keukentafel’, vertelt Inge de Jager. ‘De vrouw in kwestie kreeg in De Glind als meisje te maken met seksueel overschrijdend gedrag van een man die later vertrouwenspersoon op een ROC werd. En ze bleek niet de enige. We kregen enorm veel reacties op de uitzendingen van ons programma ‘In het vizier van de Jager‘. Voordat we het wisten zaten we op negentig slachtoffers en twintig vermeende daders. Veel kinderen die destijds aan de bel trokken werden niet geloofd en weggezet als tweederangsburgers.’

De onthullingen maken veel los. Zorgorganisatie Pluryn, op dit moment de grootste zorgaanbieder in De Glind, belooft onafhankelijk onderzoek te doen. Maar vooral (voormalige) kinderen, jongeren en hun familie voelen zich gehoord door de media-aandacht die er is en nemen contact op met de journalisten. De misstanden lijken niet te zijn opgehouden na de jaren 90 en de roep om gezien en gehoord te worden is enorm sterk onder de slachtoffers. De Jager: ‘We wonnen met dit onderzoek een Regiohelden Award. Toen hebben we al tegen elkaar gezegd: we moeten verder. Hoe dan ook, al moet het in de eigen tijd.’

Dossiersubsidie
Dat laatste is niet nodig, dankzij een Dossiersubsidie van het Fonds BJP kunnen de twee hun onderzoek voortzetten. De Dossiersubsidie is bedoeld voor lokale en regionale journalisten die een serie van meerdere publicaties willen wijden aan een voor hun regio belangrijk onderwerp en die daar tijdens hun gewone werkzaamheden onvoldoende tijd voor hebben. De journalisten zijn beiden in dienst van Omroep Gelderland. Met een Dossiersubsidie kunnen ze gebeurtenissen rond jeugddorp De Glind op de voet volgen. Ze combineren de Dossiersubsidie met de optie Vervangende Kracht waardoor ze tijdelijk worden vrijgespeeld om aan hun verhaal te werken en vervangers hun reguliere taken zullen overnemen.

Pankras: ‘De misstanden in het verleden hebben we aangetoond. Nu willen we ons meer gaan richten op het heden. Er is een tweeledig onafhankelijk onderzoek aangekondigd door Pluryn, maar het archiefonderzoek beperkt zich bijvoorbeeld tot het papieren archief waar informatie ligt tot 2007. Wij hebben heel erg sterke aanwijzingen dat er nu ook misstanden zijn.’ De Jager: ‘Ons onderzoek wordt daarmee waarschijnlijk ingewikkelder. We zullen tegen meer gesloten deuren aanlopen, dat merken we nu al.’

Focus op onderzoek
Het plan van aanpak is net gemaakt. Pankras: ‘Het voelt luxe om vier maanden alleen met dit onderzoek aan de slag te gaan. We zullen zeker niet omkomen in de tijd, maar je helemaal kunnen focussen op één onderwerp is enorm fijn.’ De Jager: ‘Zonder deze Dossiersubsidie hadden we het onderzoek eigenlijk niet kunnen voortzetten. Daarvoor is niet genoeg tijd en geld op de redactie, al hebben wij bij Omroep Gelderland echt wel een goede onderzoeksredactie.’

De Jager noemt de Dossiersubsidie een mooie manier om niet alleen lokale en regionale verhalen naar boven te halen, maar nieuws ook concreet en behapbaar te maken. ‘In Jeugddorp De Glind zijn zo’n beetje alle zorgorganisaties in de jeugdzorg vertegenwoordigd; van zorgaanbieders tot jeugdbeschermers. Waarom werkt het niet? We hopen daar in vier maanden achter te komen.’


Ben jij een lokale of regionale journalist en wil jij je ook langere tijd verdiepen in een onderwerp waarover je doorlopend verslag doet? Vraag dan uiterlijk maandag 25 september 2023 een Dossiersubsidie aan.

Beeld: ANP