Schrijf je in voor de nieuwbrief

Fonds BJP stelt Company.info beschikbaar voor freelancers

Heb jij als freelancejournalist tijdelijk Company.info nodig? Company.info kan een handige tool zijn voor onderzoeksjournalisten, maar voor freelancers is het vaak kostbaar een abonnement op Company.info af te sluiten. Het Fonds BJP stelt daarom vanaf nu een klein aantal accounts beschikbaar aan freelance journalisten of journalistieke collectieven. Deze toegang tot Company.info is altijd op tijdelijke basis en gekoppeld aan een specifiek onderzoeksproject.

Wat is Company.info?

Company.info is een platform dat data over bedrijven samenbrengt en presenteert. Je kan met company.info onder andere:

 • Bedrijfsgegevens opzoeken;
 • Bedrijfs- en sectornieuws volgen;
 • Financiële informatie opvragen;
 • Inzicht verkrijgen in aandeelhouders;
 • Jaarrekening opvragen.

Dus werk je aan een concreet onderzoek of start je de komende tijd een project waarbij je deze toegang goed kunt gebruiken? Vul dan dit formulier in en de bijbehorende datumprikker. Je kunt dan gedurende één maand waarin je het onderzoek uitvoert de toegang krijgen.

Voorwaarden voor deelname:

 • Je maakt tussen 1 oktober 2023 en 31 maart 2024 gebruik van de toegang tot Company.info;
 • Je krijgt toegang gedurende één maand voor een lopend en concreet onderzoek;
 • De toegang wordt toegekend op basis van beschikbaarheid;
 • Er wordt geen toegang toegekend voor algemeen gebruik;
 • Voor de toegang heb je, in verband met compliance- en veiligheidsredenen, een persoonlijk e-mailadres nodig waar het account tijdelijk aan gekoppeld wordt;
 • Voor gebruik ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Company.info. Hierover ontvang je een e-mail. Het is belangrijk dat je je aan de voorwaarden houdt en dat er geen misbruik gemaakt wordt van de toegang. Ga er verantwoord als journalist mee om;
 • Extra kosten die in rekening worden gebracht voor het downloaden van informatie zijn voor eigen rekening.

Onder een collectief verstaan wij: een samenwerkingsverband tussen twee mensen of meer.

Vragen?
Mail naar talentontwikkeling@fondsbjp.nl.