Schrijf je in voor de nieuwbrief

Hogere tarieven honoraria vanaf 1 november 2023 

Met ingang van 1 november 2023 gelden nieuwe, verhoogde honorariumtarieven voor aanvragen die worden ingediend bij het Fonds BJP. Deze tarieven gelden voor zowel de Regeling Projectsubsidies als de Beurs Expertisebevordering. 

Aanvragers die op of na 1 september jl. een aanvraag hebben ingediend voor een Beurs Expertisebevordering of Projectsubsidie (waaronder ook aanvragen voor een residency, dossiersubsidie of de regeling vervangende kracht vallen) kunnen ook gebruik maken van het aangepaste tarief. Kom je in aanmerking? Dan krijg je tussen 6 november en 1 december bericht van ons via het aanvraagportaal.

Met deze tariefverhoging wil het Fonds BJP verder bijdragen aan principes van Fair Practice: eerlijke beloning en kansen, om een duurzame en rechtvaardige praktijk te bevorderen. Aanvragers die vanaf 1 november 2023 een subsidieaanvraag indienen, kunnen in hun begroting het nieuwe maximumtarief van €145,- per dag of €2.900,- per maand hanteren.

Het nieuwe tarief houdt nog steeds rekening met het uitgangspunt van matching: het publicerend medium dient altijd een financiële bijdrage te leveren aan het project en een vergoeding aan de journalist(en) uit te betalen. De bijdrage van het Fonds BJP is een tegemoetkoming om bij te dragen aan de totstandkoming van het project en niet bedoeld als de enige of gehele honorering van de journalist.

Vragen? Stuur een mailtje naar fonds@fondsbjp.nl.