Schrijf je in voor de nieuwbrief

China en Europa

Fokke Obbema
Waar twee werelden elkaar raken
Chinese bedrijven zijn bezig de Europese markt te veroveren. Moet Europa beducht zijn voor die opmars? Of biedt het Europa juist kansen in termen van economische bedrijvigheid en werkgelegenheid? En zou er een vertrouwensband kunnen groeien tussen China en Europa, ondanks alle politieke en culturele verschillen? Met deze vragen als uitgangspunt trok Fokke Obbema door Europa en China en sprak hij met tal van ondernemers, studenten, politici en experts. Hij bezocht de plaatsen waar interactie tussen Chinezen en Europeanen volop aan de gang is en onderzocht zo de gevolgen van de mondialisering.
boek | Atlas Contact, 2013