Schrijf je in voor de nieuwbrief

De burger moet het doen

Froukje Santing
Amsterdam-West, de wereld in een wijk
Overheden trekken zich terug. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger zijn de nieuwe toverwoorden. De lokale overheden moeten initiatieven van burgers stimuleren. Maar van hen wordt ook verwacht dat ze een zekere regie houden en acute problemen oplossen. Het pluriforme en dichtbevolkte stadsdeel Amsterdam-West wil daarom de sociale veerkracht van buurten stimuleren. Maar hoe activeer je burgers? Veel mensen hebben immers al genoeg aan hun eigen sores. Froukje Santing geeft een bestuurlijke impressie.
artikel | De Groene Amsterdammer, 2013