Schrijf je in voor de nieuwbrief

De droommachine

De wankele fundamenten van de e-overheid

Eind 2017 zou het zo ver moeten zijn: alle overheidsdiensten functioneren volledig digitaal. Efficiënt en flexibel geautomatiseerd, zodat elke burger na invullen van één e-formulier al zijn overheidszaken online zou moeten kunnen regelen. Voor deze ambitie is de gemeentelijke basisadministratie de basis, maar modernisering daarvan duurt al meer dan 15 jaar, kost 300% meer dan begroot en is al tweemaal stopgezet en weer hervat. Belia Heilbron en Thomas Muntz onderzoeken Nederlands tomeloze digitale ambities.

artikel | De Groene Amsterdammer