Schrijf je in voor de nieuwbrief

De Franse Burgerraad voor het Klimaat blijkt een wassen neus

'Macron heeft ons verraden'

De Franse Burgerconventie voor het Klimaat vindt zijn oorsprong in de hevige bosbranden tijdens de hete zomer van 2018, toen de klimaatverandering wel erg zichtbaar werd. In januari 2019 volgde een open brief van de klimaatbeweging aan president Emmanuel Macron met het plan voor een Burgerparlement voor het Klimaat dat via loting zou worden samengesteld. Macron stemde in. Ook in Nederland klinkt de roep om de burger mee te laten beslissen over grote politieke besluiten steeds luider. Vier op de tien Nederlanders voelen zich onvoldoende betrokken bij de totstandkoming van het klimaatbeleid, zo constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs. Kan burgerparticipatie bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem? Zijn de voorstellen van de Franse bevolking terug te zien in de Klimaatwet die onlangs werd aangenomen? En welke burgerbewegingen zijn er in Nederland? Angela Dekker onderzocht de rol die burgerparticipatie speelt en kan spelen bij het oplossen van het klimaatprobleem.

Lees hier het artikel

Artikel | De Groene Amsterdammer