Schrijf je in voor de nieuwbrief

De jacht op gratis promovendi

​Universiteiten maken op grote schaal oneigenlijk gebruik van de mogelijkheid onbezoldigde buitenlandse promovendi aan te trekken. Inmiddels wordt de helft van alle proefschriften geschreven door promovendi die niet in dienst zijn van een universiteit. Hoeveel ‘onzichtbare’ promovendi zijn er in Nederland? En wat zijn de consequenties daarvan? Yvonne van de Meent, Laura ter Steege en Henk Strikkers deden onderzoek naar gratis promovendi.

Foto: Marc Kolle

Lees hier het artikel in Folia

Lees hier het artikel in NRC

Artikelen | Folia en NRC