Schrijf je in voor de nieuwbrief

De onzorgvuldigheid van de CIZ

'Hier heb je je indicatie'

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid dat bepaalt wie toegang krijgt tot de Wet langdurige zorg (Wlz), bedoeld voor mensen die blijvend zijn aangewezen op vierentwintiguurszorg. Vaak gaat het dan om mensen met dementie of een verstandelijke beperking, maar sinds vorig jaar valt ook de ggz onder de Wlz. Het CIZ beoordeelt jaarlijks bijna honderdvijftigduizend aanvragen, die variëren van enkele tienduizenden euro’s tot ruim een ton per jaar. Hoe vult het CIZ haar wettelijke poortwachtersfunctie in? Anouk Kootstra onderzoekt het in deze serie artikelen en radio-uitzending.

Beeld: Ilse van Kraaij

Lees hier het artikel op Argos

Luister hier naar de Argos radio-uitzending

Lees hier het artikel in Trouw

Lees hier het artikel op Investico

Lees hier het artikel in De Groene Amsterdammer

Radio-uitzending en artikelen | Investico, De Groene Amsterdammer, Trouw en Argos