Schrijf je in voor de nieuwbrief

De opkomst van koolstofboeren

Wereldwijd experimenteren akkerbouwers en veehouders met een nieuwe, duurzame vorm van landbouw waarbij koolstof als het ware vast wordt gelegd in duurzaam bewerkt land. Dit fenomeen, dat ook wel carbon framing wordt genoemd, wordt ook in Nederland meer en meer gezien als nieuwe inkomstenbron voor een landbouwsector die tegen haar ecologische grenzen aanloopt én als een geboden uitkomst voor partijen die zoeken naar oplossingen voor hun eigen vervuiling. Wat zijn de consequenties van dit fenomeen voor boer, natuur en klimaat? En in hoeverre kan koolstofvastlegging de Nederlandse boer een alternatief verdienmodel bieden? Journalist Daphné Dupont-Nivet onderzocht de voor- en nadelen van koolstofvastlegging en zocht daarmee naar een antwoord op de vraag: Is carbon farming de oplossing voor ons CO2 porbleem?

Beeld: Ton Toemen (De Groene Amsterdammer)

Lees hier het artikel

Longread | De Groene Amsterdammer