Schrijf je in voor de nieuwbrief

De strijd om Bali

Imperialisme, verzet en onafhankelijkheid 1846-1950

In 1946 bezette Nederland Bali en werd daar de deelstaat Oost-Indonesië opgericht. Deze staat moest een toonbeeld worden van democratie, maar het gezag dwong de loyaliteit van de bevolking meteen al meedogenloos af. Dit boek beschrijft de guerrillastrijd die vlak na de Tweede Wereldoorlog op het Bali ontvlamde. Waarom ging de dekolonisatie van Bali gepaard met zoveel Nederlands geweld? Hoe zag het geweld er in de praktijk uit? Wat waren de implicaties van de misdaden? Aan de hand van ruim 120 interviews op Bali en in Nederland, uitvoerig archiefonderzoek, brieven en memoires, onderzoekt Anne-Lot Hoek het koloniale systeem om een beeld te schetsen van een wrede onafhankelijkheidsstrijd.

Bestel hier het boek

Boek | De Bezige Bij