Schrijf je in voor de nieuwbrief

Fatsoenlijk land

Loes Gompes
Porgel en Porulan in het verzet
‘Fatsoenlijk land’ schets een beeld van de werkzaamheden van de Porgel en Porulan-groep, een verzetsgroep opgezet door de half-joodse Jan Hemelrijk en Bob van Amerongen, die voor een groot deel bestond uit mensen met een joodse achtergrond. Daarbij wordt het stereotype beeld dat joden zich zonder verzet naar de concentratiekampen hebben laten afvoeren rechtgezet. De PP-groep die in 1942 van start ging, speelde een cruciale rol bij de redding van Amsterdamse Joden. In de PP-groep zaten vertegenwoordigers van de politieke en culturele elite van die tijd. Loes Gompes deed onderzoek naar de groep en de centrale figuren ervan.
boek | Rozenberg Publishers, 2013