Schrijf je in voor de nieuwbrief

Gebrekkige registratie van arbeidsmigranten

Ruim de helft van de arbeidsmigranten schrijft zich niet in bij een gemeente, terwijl dat wel zou moeten. Migranten die langer dan vier maanden in Nederland werken moeten zich verplicht inschrijven, maar vaak zijn zij zich daar niet bewust van. Sommige gemeenten ontmoedigen die inschrijving zelfs. Door gebrekkige registratie tast de overheid in het duister over het aantal, vaak Oost-Europese werkers dat in Nederland actief is. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de arbeidsmigranten en hun kinderen? Waar wonen zij? En wat gebeurt er als arbeidsmigranten straks geen corono-vaccinatieoproep krijgen? Sylvana van den Braak, Emiel Woutersen, Irene van der Linde en Ingrid Weel deden onderzoek naar de duizenden arbeidsmigranten die in Nederland werkzaam zijn en naar hoe zij hier behandeld worden.

Lees hier het eerste artikel in Trouw

Lees hier het tweede artikel in Trouw

Lees hier het derde artikel in Trouw

Lees hier het artikel in De Groene Amsterdammer

Lees hier het artikel op Investico

Artikelen | Trouw, De groene Amsterdammer en onderzoeksplatform Investico