Schrijf je in voor de nieuwbrief

Gender zonder grenzen

Het vraagstuk van gender heeft in de generatie Z (jongeren geboren na 2000) een gedaanteverandering ondergaan. Meer en meer jongeren ervaren binariteit als een keurslijf en omarmen een fluidere vorm van gender. Hoe is deze toename te verklaren? Hoe beleven jongeren zelf hun non-binariteit? Hoe duiden deskundigen op het gebied van gender deze toename? Of is het geen toename maar alleen een toegenomen zichtbaarheid? Colet van der Ven deed onderzoek naar gender.

Lees hier het artikel

Artikel | De Groene Amsterdammer