Schrijf je in voor de nieuwbrief

Gentrificatie in Amersfoort

Een verhitte huizenmarkt, de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, en een toename van kansenongelijkheid door coronamaatregelen. Al deze factoren dragen bij aan gentrificatie: de verhuizing van kapitaalkrachtige bewoners naar van oorsprong kansarmere wijken, waardoor bewoners met een lagere sociaaleconomische status langzaam maar zeker uit de wijk verdreven worden. Ook in Amersfoort maken maatschappelijke organisaties zich zorgen over deze trend. In welke wijken en buurten in Amersfoort speelt gentrificatie een rol? Welke (lokale) politieke beslissingen hebben hierop invloed? En wat betekent het voor het dagelijkse leven van bewoners? In haar tweeluik doet Evaline Schot onderzoek naar gentrificatie in Amersfoort.

Lees hier het eerste artikel

Lees hier het tweede artikel

Artikelen | De Stadsbron