Schrijf je in voor de nieuwbrief

Het nieuwe gezicht van Nederland

Floor Milikowski
Het nieuwe gezicht van Nederland. ‘Arnhem is de boot aan het missen’
Door de overgang van de industriële naar de diensteneconomie, de stijgende welvaart en de toenemende behoefte aan vermaak, is de stad de afgelopen decennia weer in trek geraakt. Daarmee is de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland op een cruciaal punt beland. Wat betekenen de verdergaande trek naar de Randstad en naar enkele populaire universiteitssteden en de leegloop van veel provinciesteden? Hoe gaat de landelijke politiek om met het spreiden of clusteren van economie en bevolking? Wat zijn de gevolgen voor dorpen in de leeglopende gebieden in bijvoorbeeld Drenthe en voor dorpen in succesvolle stedelijke regio’s? In dit laatste artikel van de reeks schrijft Floor Milikowksi over Arnhem: een stad met allerhande economische en culturele mogelijkheden, die ze maar niet lijkt te kunnen benutten.
serie artikelen | De Groene Amsterdammer