Schrijf je in voor de nieuwbrief

Langs de kust

Thijs Broer
De Nederlanders en de zee
Nederland is vanouds een internationaal georiënteerde handelsnatie met open grenzen, de zee was het wenkend perspectief. Maar de internationale concurrentie van de afgelopen decennia heeft ervoor gezorgd dat het aantal Nederlandse scheepswerven, rederijen en zeelieden drastisch is afgenomen. De zee is uit de publieke belangstelling verdwenen. Tegelijkertijd dwingen de zorgen over het milieu en klimaat Nederland tot een andere omgang met het water, van dijkverzwaringen tot het prijsgeven van land aan zee. Thijs Broer voer maandenlang met zijn zeiljachtje langs de Nederlandse kust en sprak met zeelieden, vissers, loodsen, duikers, reders en redders. Hoe is het om op en met de zee te leven? Hoe beïnvloedt de relatie tussen de Nederlanders en de zee ons zelfbeeld?
boek | Prometheus – Bert Bakker