Schrijf je in voor de nieuwbrief

Nederland droogteland

Nederland is doorgeschoten in het decennialang ontwateren. Er werden dijken gebouwd, waterkeringen aangelegd en land op het water veroverd. Maar de laatste jaren kampt Nederland met langdurige droogteperioden. De bodem verdroogt, verzilt en verzakt. En dat terwijl er ook meer perioden van extreme neerslag zijn. In Nederland Droogteland reist milieujournalist René Didde langs droge beken en dorre landschappen, verdiept zich in vele onderzoeken en spreekt met experts. Wat zijn de oorzaken van verdroging en verzilting en wat zijn de effecten op natuur en burger? Hoe gaat een stad om met de toenemende droogte en hitte? En: hoe ziet het waterbeheer van de toekomst eruit in het veranderende klimaat? Nu waterschaarste dreigt, moeten er nieuwe keuzes worden gemaakt. René Diddeonderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe balans tussen nat en droog.

Bestel hier het boek

Boek | Uitgeverij Lias