Schrijf je in voor de nieuwbrief

Stromenland

De wereld rond de Westerschelde

Na de watersnoodramp van 1953 en de voltooiing van het Deltaplan veranderden het deltagebied van de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland ingrijpend. Nieuwe trefwoorden: maakbaarheid, ingenieurs, industrialisering en later milieu, toerisme en ‘import’-bewoners. De Westerschelde werd een bron van tegenstellingen: het is een van de drukst bevaren wateren ter wereld, maar ook een uniek en belangrijk beschermd natuurgebied. Hoewel samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen voor de hand lijkt te liggen, is de Westerschelde al meer dan vier eeuwen aanleiding voor conflicten, zoals onlangs nog rond de Hedwigepolder. Hans Schoots beschrijft de geschiedenis en huidige ontwikkelingen en conflicten in dit veelbesproken grensgebied.

boek | Balans, 2013