Schrijf je in voor de nieuwbrief

Verzwegen arbeidsongevallen

Het is in Nederland wettelijk verplicht om als werkgever een bedrijfsongeval met dodelijke afloop, een ziekenhuisopname of blijvend letsel te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De realiteit is dat een aanzienlijk deel van de arbeidsongevallen niet wordt gemeld, zoals bleek uit een interne memo uit 2015 van de Arbeidsinspectie. Het is vooralsnog onbekend hoe hoog het huidige percentage verzwegen arbeidsongevallen is. Er is nauwelijks controle op meldingen en naleving van de regels waardoor vooral werknemers de dupe zijn. Hoeveel arbeidsongevallen blijven er onder de pet en waarom melden werkgevers ongevallen niet altijd? Wat zijn de gevolgen voor een werkgever als een ongeval niet wordt gemeld? Wat zijn de gevolgen voor een werknemer als een werkgever een ongeval niet meldt en waar kunnen slachtoffers van arbeidsongevallen terecht? Sharon Ponsteen onderzocht een casus van een arbeidsongeval in Twente.

Foto: Reinier van Willigen

Lees hier het artikel

Lees hier het tweede artikel

Lees hier het derde artikel

Lees hier het vierde artikel

Lees hier het vijfde artikel

Artikel | Tubantia