Schrijf je in voor de nieuwbrief

Waar de zeewind door gebroken ruiten raast

Ondertussen in Griekenland

Perama, een havenstadje van dertigduizend Grieken, dicht bij Piraeus, verzinnebeeldt de crisis. Veel straatlantaarns doen het niet meer, een vijfde van de huizen is afgesloten van stroom en de meeste etalages zijn donker. Al vóór de verkiezing van Alexis Tsipras regeerde Syriza er in het stadhuis, en tegelijkertijd is de fascistische Gouden Dageraad alom aanwezig. Twee derde van de beroepsbevolking is werkloos, de scheepswerf is in ruste. Edward Geelhoed beschrijft de gevolgen van de misère als gevolg van de door Europa en het IMF opgelegde versobering, hoewel Griekenland van de voorpagina’s verdwenen is.

artikel | De Groene Amsterdammer