Schrijf je in voor de nieuwbrief

Tips voor het aanvragen van een Beurs Expertisebevordering


Beurs Expertisebevordering 

Met de Beurs Expertisebevordering geeft het Fonds BJP (freelance) journalisten de kans hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen om een (nog) betere onderzoeksjournalist te worden. 

Onderstaande tips helpen je bij het opstellen van een volledige beursaanvraag.

Tip 1: Lees de Leidraad

Voordat je een subsidieaanvraag indient, is het slim om de Leidraad te lezen. Hierin staan onder meer de beoordelingscriteria van onze adviescommissie en de voorwaarden die gelden bij subsidiëring. 


Tip 2: Bekijk voor welke kosten je de beurs kunt aanvragen

Een subsidie van het Fonds BJP is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten en dekt niet alle kosten voor het volgen van een scholingsactiviteit. Je kunt daarom niet voor alle kostenposten subsidie aanvragen. Klik op de knop voor een overzicht van de onkosten waarvoor je subsidie kunt aanvragen bij het Fonds BJP.   

Tip 3: Dien een gecombineerde aanvraag in 

Per aanvrager geldt een max. van één lopende toekenning binnen de Beurs Expertisebevordering. We moedigen je aan om een aanvraag in te dienen voor en zogenaamd ‘samengesteld traject’, waarbij je voor verschillende scholingsactiviteiten aanvraagt. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van een meelooptraject met coaching of een conferentiebezoek met trainingen. Licht in je aanvraag dan wel concreet toe hoe de verschillende activiteiten samen een geheel vormen en hoe die combinatie van activiteiten bijdraagt aan de versterking van je journalistieke werk.

Tip 4: Dien je aanvraag op tijd in 

Houd er in je planning rekening mee dat het niet mogelijk is een beurs aan te vragen voor een scholingsactiviteit die al is afgerond. Je kunt bij het Fonds BJP alleen een beurs aanvragen voor scholingsactiviteiten die nog plaats moeten vinden en voor nog te maken onkosten, gerekend vanaf het moment van het indienen van de aanvraag. Circa zes weken na het indienen van een complete subsidieaanvraag ontvang je bericht over de uitkomst. Houd bij het maken van je planning rekening met deze besluittermijn. 

Wil je een beurs aanvragen terwijl je scholingsactiviteit al is begonnen? Je kunt dan alleen de beurs aanvragen voor scholingsdagen die nog plaats moeten vinden en nog te maken onkosten, gerekend vanaf het moment van het indienen van de aanvraag. Licht in dit geval toe waarom je niet in een eerder stadium subsidie hebt aangevraagd. 

Tip 5: Wees je bewust van onze maximumbedragen  

Het Fonds BJP vergoedt voor freelancers per dag €145,- met een maximum van €2.900,- per fulltime maand. Een tegemoetkoming in inkomstenderving kan voor een periode van maximaal 6 maanden worden aangevraagd. Werk je voor een vaste opdrachtgever of in vaste dienst? Dan ontvangen wij graag een toelichting van je opdracht- of werkgever waarin duidelijk wordt gemaakt waarom zij de scholingsactiviteit niet (volledig) vergoeden. 

Het Fonds BJP vergoedt naast een tegemoetkoming in de tijdsinvestering maximaal 80% van het totaalbedrag aan onkosten. 

Tip 6: Zorg ervoor dat je begroting overeenkomt met je planning

Maak in je begroting helder hoelang je scholingsactiviteit duurt en waarvoor je een tegemoetkoming aanvraagt. Zorg ervoor dat het aantal dagen of fulltime maanden tijdsinvestering dat je in je begroting opvoert, overeenkomt met je aangegeven planning in het aanvraagformulier. 

Tip 7: Gebruik onze voorbeeldbegroting 

Om het opstellen van een begroting makkelijker te maken, kan je onze voorbeeldbegroting downloaden, aanpassen en uploaden bij je beursaanvraag in het online portaal. Klik hier en kies de begroting ‘Beurs Expertisebevordering’.

Hulp nodig? Bekijk onderstaande video ‘Hoe maak je een begroting’. Deze video is gericht op een begroting voor onze Regeling Projectsubsidies, maar er worden ook tips gegeven die je kunt gebruiken bij het opstellen van een begroting voor de Beurs Expertisebevordering. 

Tip: Zet de videokwaliteit op HD of 4K via Instellingen > Kwaliteit.