Schrijf je in voor de nieuwbrief

Tips & tricks: Hoe maak je een begroting?


Regeling Projectsubsidies 

Het Fonds BJP biedt verschillende subsidies aan voor journalisten die een project willen starten: een vooronderzoekssubsidie, uitvoeringssubsidie of dossiersubsidie. Welke subsidie je ook kiest, bij elke aanvraag moet je een begroting aanleveren.

De begroting geeft inzicht in de verwachte kosten voor je project. Ook laat het zien met welke inkomstenbronnen je die kosten verwacht te financieren. Lees verder hoe je een heldere begroting opstelt.  

Tip 1: Bekijk voor welke kosten je subsidie kunt aanvragen

Een subsidie van het Fonds BJP is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten en dekt niet alle kosten van een journalistiek project. Je kunt daarom niet voor alle kostenposten subsidie aanvragen. Klik op de knop voor een overzicht van de kosten waarvoor je subsidie kunt aanvragen bij het Fonds BJP.  

Tip 2: Maak gebruik van onze voorbeeldbegroting  

Om het opstellen van een begroting makkelijker te maken, kan je onze voorbeeldbegroting downloaden, aanpassen en uploaden bij je subsidieaanvraag in het online portaal. Klik hier en kies de voor jou relevante begroting. 

Tip 3: Bekijk onze video ‘Hoe maak je een begroting’  

In onderstaande video leggen we uit hoe je een begroting opstelt en laten we je zien hoe onze voorbeeldbegroting te gebruiken is.

Tip: Zet de videokwaliteit op HD of 4K via Instellingen > Kwaliteit. 

Tip 4: Wees je bewust van onze maximumbedragen  

Het Fonds BJP vergoedt per dag €145 en per fulltime maand €2.900. Je eigen tarief ligt waarschijnlijk hoger. Hoe ga je het resterende bedrag financieren? Geef dat aan in je begroting in het dekkingsplan.

Vooronderzoekssubsidie
Voor een vooronderzoek geldt een maximumbedrag van € 8.000,- per project, waarvan maximaal € 5.800,- tegemoetkoming in de tijdsinvestering en € 2.200,- onkosten. Daarbovenop kan nog een bedrag voor overheadkosten worden aangevraagd. Hiervoor geldt een bovengrens van 15% van het aangevraagde bedrag voor honorarium en onkosten.

Uitvoeringssubsidie

Afhankelijk van het type project en het aantal aanvragers per project gelden er verschillende maximumbedragen. Deze maximumbedragen omvatten het honorarium en de onkosten van de aanvrager(s). Daarbovenop kan subsidie worden aangevraagd voor eventuele overheadkosten. Hiervoor geldt een bovengrens van 15% van onderstaande maximumbedragen.

– Artikel of reportage: maximaal €8.500, ongeacht het aantal aanvragers;
– Longread of serie artikelen: maximaal €14.500, ongeacht het aantal aanvragers;
– Boek, biografie, podcast, radio- of tv-documentaire, multimediaal project: maximaal €23.000 voor een project met één aanvrager, maximaal €35.000 voor een project met meerdere aanvragers.

Tip 5: Check je medefinanciers  

Als journalist opereer je natuurlijk onafhankelijk, maar wekt je aanvraag die indruk ook? Naast je projectvoorstel kijkt de commissie ook naar het dekkingsplan in je begroting, waarin alle inkomstenbronnen staan. Licht eventueel bepaalde inkomstenbronnen toe die vragen zouden kunnen oproepen bij de commissie, bijvoorbeeld bijdragen van externe financiers zoals stichtingen of particuliere fondsen. Leg uit hoe je journalistieke onafhankelijkheid waarborgt.  

Tip 6: Zorg ervoor dat je begroting overeenkomt met je planning

Zorg ervoor dat het aantal weken of maanden tijdsinvestering dat je in je begroting opvoert, overeenkomt met je aangegeven planning in het aanvraagformulier. 

Tip 7: Houd rekening met de besluittermijn

Circa zeven weken na het indienen van een complete subsidieaanvraag ontvang je bericht over de uitkomst. Houd bij het maken van je planning rekening met deze besluittermijn. Het is namelijk niet mogelijk met terugwerkende kracht subsidie aan te vragen voor al gedane werkzaamheden. Je kunt bij het Fonds BJP alleen subsidie aanvragen voor nog uit te voeren werkzaamheden vanaf het moment dat je je aanvraag indient. 

Tip 8: Lees de Leidraad  

Voordat je een subsidieaanvraag indient, is het slim om de Leidraad te lezen. Hierin staan onder meer de beoordelingscriteria van onze adviescommissie en de voorwaarden die gelden bij subsidiëring.