Schrijf je in voor de nieuwbrief

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten zoekt twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht (m/v/x)

Het Fonds BJP is een onafhankelijke stichting die de Nederlandse (onderzoeks)journalistiek ondersteunt. Met onze subsidies en beurzen stellen we journalisten in staat tegels te lichten, dieper te graven en misstanden bloot te leggen. Dat doen we door journalisten financieel te ondersteunen bij onderzoeksprojecten, door een nieuwe generatie onderzoeksjournalisten op te leiden en door journalisten in staat te stellen zich te ontwikkelen. Het bureau van het Fonds BJP bestaat uit een directeur-bestuurder en acht medewerkers en is gevestigd in Amsterdam. Meer info over het Fonds BJP en de subsidieregelingen is hier te vinden. 

Het Fonds BJP zoekt per direct twee leden in de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op alle  aspecten van de organisatie, zoals de vaststelling van de begroting en controle van kwartaalcijfers, het jaarverslag, het activiteitenplan en de indiening subsidieverzoeken bij het ministerie van OCW, alsmede op de journalistieke kwaliteit en integriteit van het Fonds. Ze bewaakt de statuten, missie en strategie van het Fonds BJP en fungeert als werkgever en klankbord voor de directeur-bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk. De Raad van Toezicht vergadert circa vijf keer per jaar en geeft daarnaast gevraagd en ongevraagd advies. Het betreft onbezoldigde functies. Het Fonds BJP wil recht doen aan de diversiteit van de samenleving in organisatie en beleid – en dus ook bij het invullen van deze vacatures. 

Wat we vragen 

Het Fonds BJP zoekt twee nieuwe leden die: 

  • Kennis van en/of recente ervaring hebben met onderzoeksjournalistiek of het faciliteren van onderzoeksjournalistieke projecten, bij voorkeur in audiovisuele media of op online mediaplatforms;  
  • Het belang van onafhankelijke journalistiek onderschrijven; 
  • Zich herkennen in het profiel voor leden van de Raad van Toezicht, dat is gebaseerd op uitgangspunten van de Governance Code Cultuur en hier  te vinden is.  

Ervaring bij regionale media strekt tot aanbeveling. Ten minste één van de twee nieuwe leden dient te beschikken over ervaring in een toezichthoudende rol. 

Solliciteren

De Raad van Toezicht nodigt eenieder die belangstelling heeft uit om te reageren op de vacatures. Solliciteren voor deze functies kan  tot en met donderdag 10 maart 2022 om 15:00 uur. De eerste gesprekken vinden plaats in week 12 (de week van 21 maart). Sollicitaties, in de vorm van een motivatie en cv, kunnen worden gestuurd naar vacatures@fondsbjp.nl. 

Voor nadere inlichtingen over beide functies kunt u terecht bij Lem van Eupen (eupen003@wxs.nl) of bij Roel Janssen (contact@roeljanssen.nl), respectievelijk voorzitter en lid van de Raad van Toezicht.