Schrijf je in voor de nieuwbrief

Fonds BJP zoekt een onderzoeksjournalist voor de Raad van Toezicht

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Iemand die naast zijn baan tijd en energie wil investeren om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en bewaken van de missie en strategie van het fonds. En die aantoonbare expertise en ervaring heeft als onderzoeksjournalist binnen bij voorkeur audiovisuele en/of online journalistiek.

Over het Fonds

Het Fonds BJP is ruim dertig jaar geleden opgericht voor journalisten en door journalisten. Als onafhankelijke stichting maken we journalistieke diepgang mogelijk en stellen journalisten in staat achtergronden uit te zoeken, dieper te graven en nieuws boven water te krijgen. Dat doen we door journalisten financieel te ondersteunen bij projecten, door de opleiding van een nieuwe generatie onderzoeksjournalisten te faciliteren en door journalisten in staat te stellen zich professioneel te blijven ontwikkelen. Meer informatie over het Fonds en de subsidieregelingen is te vinden op onze website.

Over de functie

Als lid van de Raad van Toezicht vorm je samen met de overige zes leden een team. Samen bewaak je vanuit het oogpunt van governance de journalistieke kwaliteit, integriteit en koers van het Fonds BJP. De raad fungeert als klankbord voor en werkgever van de directeur-bestuurder die het bureau aanstuurt. Ook stelt de raad de begroting en jaarcijfers vast en overlegt met de accountant en het ministerie van OCW.

Per jaar zijn er minimaal vijf raadsvergaderingen die plaatsvinden op het kantoor van het Fonds in Amsterdam. Daarnaast vergader je vijf maal per jaar als lid van de Commissie Journalistieke Kwaliteit. In die hoedanigheid adviseer je de directeur-bestuurder over het doel en de inhoud van de verschillende subsidieprogramma’s van het Fonds.

Wat wij bieden

Als lid van de Raad van Toezicht ben je onderdeel van een groot en inspirerend netwerk van journalisten, faciliterende instellingen en adviseurs van het Fonds die gemotiveerd zijn om de journalistiek in Nederland te ondersteunen. Je wordt uitgenodigd voor door het Fonds BJP georganiseerde journalistieke bijeenkomsten en andere evenementen. Als lid van de RvT ben je een schakel in een organisatie die impact heeft op het Nederlandse (onderzoeks)journalistieke veld. Het betreft een onbezoldigde functie waarvoor een vrijwilligersvergoeding beschikbaar is.

Wat wij zoeken

Je bent een onderzoeksjournalist en hebt bij voorkeur ervaring binnen de audiovisuele of multimediale/online journalistiek. Je bent energiek, enthousiast en collegiaal. Je bent bereid om naast je werk, tijd en energie te investeren in de Raad van Toezicht. Je hebt goed inzicht in de Nederlandse journalistiek, de ontwikkelingen en de vernieuwing die daarbinnen plaatsvinden. Je hebt een visie op wat goede journalistiek vraagt en op je rol als RvT-lid. Toezichthoudende ervaring is geen harde eis, maar wel een pré. Je herkent je in het profiel voor leden van de Raad van Toezicht, dat gebaseerd is op uitgangspunten van de Governance Code Cultuur die hier te vinden is.

Het Fonds BJP wil recht doen aan de pluriformiteit van de samenleving in organisatie en beleid en verwelkomt daarom graag sollicitaties van kandidaten met achtergronden die in onze organisatie nu nog ondervertegenwoordigd zijn.

Interesse?

Heb je interesse in de functie? Stuur dan uiterlijk 22 september je c.v. en een korte motivatie naar vacatures@fondsbjp.nl o.v.v. ‘Raad van Toezicht’. Voor meer informatie kun je terecht bij Lem van Eupen (eupen003@wxs.nl), voorzitter RvT, of Abi Daruvalla (abi@daruvalla.com), één van de drie leden van de Commissie Journalistiek Kwaliteit.