Schrijf je in voor de nieuwbrief

Toename subsidiemogelijkheden én -aanvragen bij Fonds BJP in 2022

In 2022 zijn de subsidieregelingen en activiteiten van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) uitgebreid. Journalisten vroegen meer subsidie aan, het aantal gehonoreerde projectplannen steeg en er werden nieuwe regelingen gestart. Uit door het Fonds BJP gehonoreerde projectplannen vloeiden in 2022 ruim 250 publicaties voort. Daarnaast werkten 35 trainees op verschillende redacties als onderzoeksjournalist in opleiding en kregen bijna 60 journalisten een beurs voor hun professionele ontwikkeling.

“Journalistiek is constant in beweging, waardoor de behoeftes op het gebied van de ondersteuning ervan ook veranderen. Omdat het Fonds BJP midden in het veld staat, kunnen wij hierop inspelen. Door het steunen van journalisten van vandaag en het bijdragen aan de ontwikkeling van journalisten van morgen, leveren we een bijdrage aan de Nederlandse kwaliteitsjournalistiek,” aldus Joëlle Terburg, directeur-bestuurder van het Fonds BJP.

Extra middelen
Media blijven worstelen met hun verdienmodel, journalisten krijgen vaker te maken met agressie en het vertrouwen in de media daalt. In het licht van deze ontwikkelingen onderkent de politiek het belang van de onderzoeksjournalistiek en stelde het ministerie van OCW in 2022 extra financiering ter beschikking om journalisten te ondersteunen. Bij gelegenheid van de toekenning van €680.000 aanvullende middelen voor het Fonds BJP bracht Gunay Uslu, staatssecretaris van Cultuur en Media, een bezoek aan het bureau van het Fonds BJP. Nadien schreef zij: “Onderzoeksjournalistiek vervult bij uitstek de controlerende functie van de media in onze democratie. Goede onderzoeksjournalistiek kost tijd en geld. Daarom investeer ik extra in het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Zo gaan we door met wat werkt, en krijgen onderzoeksjournalisten in allerlei fases van hun carrière meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen en om diepgravende producties te maken.”

Dankzij deze toekenning is er onder meer ruimte voor coaching, begeleiding en samenwerking waarbij specifiek gedacht is aan lokale en regionale journalistiek. 

Toename subsidieaanvragen 
In 2022 werden 333 aanvragen voor een projectsubsidie ingediend: een grote stijging ten opzichte van de 243 aanvragen in 2021. Voor de Beurs Expertisebevordering werden ruim 80 aanvragen ingediend. Daarnaast werden huidige activiteiten verbeterd en nieuwe regelingen ontplooid:

  • Voor regionale en lokale journalisten werden nieuwe dossiersubsidies, lokale traineeships, lokale residency’s en samenwerkingen gecreëerd;
  • Journalistieke residency’s: vier journalisten konden op verschillende plekken in Nederland aan hun journaistieke projecten werken: aan het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS) in Amsterdam; in het Atelier aan de Middendijk (Usquert, Groningen) en in Buitenplaats Doornburgh (Maarssen, Utrecht);
  • Fotografiestipendium: het Fonds BJP droeg bij aan het fotoproject “New Voices’ van RFG Magazine, waarmee negen fotografen en fotojournalisten met een vluchtelingenachtergrond de gelegenheid kregen fotografisch onderzoek te doen naar de positie van nieuwkomers in Nederland. De foto’s werden geëxposeerd in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Nieuwspoort in Den Haag en De Voorkamer in Utrecht.

Lees in het jaarverslag meer over alle toekenningen, activiteiten en regelingen uit 2022.

Vooruitblik
Het toegenomen aantal aanvragen laat zien hoe noodzakelijk externe financiering voor de journalistiek is. Het Fonds BJP ziet ernaar uit de activiteiten voort te zetten, uit te breiden en verder te ontwikkelen. Daarbij worden goedlopende regelingen behouden en wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe projecten en ontwikkelingen.

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) bestaat sinds 1990 en is een onafhankelijke stichting die journalisten ondersteunt bij onderzoeken, projecten en talentontwikkeling. De financiering is afkomstig van het ministerie van OCW: sinds oprichting uit de Cultuurbegroting (de huidige Regeling Bijzondere Journalistiek) en sinds 2018 ook uit de Mediabegroting: de Regeling Onderzoeksjournalistiek en de Regeling Talentontwikkeling. Ook Stichting Lira draagt bij aan het subsidiebudget van het Fonds BJP.

Beeld: Roger Cremers