Schrijf je in voor de nieuwbrief

Fonds BJP zoekt journalist als nieuw lid van de Raad van Toezicht

Werk je als onderzoeksjournalist en heb je een visie op ontwikkelingen in de Nederlandse journalistiek? Heb je bij voorkeur ervaring met regionale of lokale journalistiek en een duidelijke kijk op diversiteit en inclusie binnen het veld? En heb je een helder beeld van de positie van freelancejournalisten en de rol van fondsen in de journalistiek?

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Iemand die naast diens baan tijd en energie wil investeren om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en bewaken van de missie en strategie van het fonds. Het nieuwe lid van de Raad zal zitting nemen in de Commissie Journalistieke Kwaliteit, die binnen de Raad van Toezicht adviseert over de journalistieke richting van het Fonds BJP. Ervaring als toezichthouder is gewenst.

Wat wij zoeken
Je bent enthousiast, constructief-kritisch en collegiaal en bent bereid naast je werkzaamheden tijd en energie te investeren in de Raad van Toezicht. Je herkent je in het profiel voor leden van de Raad van Toezicht, dat gebaseerd is op uitgangspunten van de Governance Code Cultuur die hier te vinden is.

Het Fonds BJP wil recht doen aan de pluriformiteit van de samenleving in organisatie en beleid en verwelkomt daarom graag sollicitaties van kandidaten met achtergronden die in onze organisatie nu nog zijn ondervertegenwoordigd.

Over de functie
Als lid van de Raad van Toezicht vorm je samen met de overige zes leden een team. Samen bewaak je vanuit het oogpunt van governance het functioneren en de journalistieke kwaliteit, integriteit en koers van het Fonds BJP. De raad fungeert als klankbord voor en werkgever van de directeur-bestuurder. Ook stelt de raad de begroting en jaarcijfers vast en overlegt de raad met de accountant en het ministerie van OCW.

Per jaar zijn er minimaal vijf raadsvergaderingen die plaatsvinden op het kantoor van het Fonds in Amsterdam. Daarnaast vergader je vijfmaal per jaar als lid van de Commissie Journalistieke Kwaliteit. In die hoedanigheid adviseer je de Raad van Toezicht en ben een klankbord voor de bestuurder over de opzet en uitwerking van nieuwe regelingen, de journalistieke koers en relevante ontwikkelingen in het veld.

Wat wij bieden
Als lid van de RvT ben je onderdeel van een organisatie die impact heeft op verdiepende journalistiek. Het RvT-lidmaatschap is een onbezoldigde functie waarvoor een bescheidend vrijwilligersvergoeding beschikbaar is.

Over het Fonds

Het Fonds BJP maakt als onafhankelijke stichting journalistieke diepgang mogelijk. Dat doen we door journalisten financieel te ondersteunen bij projecten, door de opleiding van een nieuwe generatie onderzoeksjournalisten te faciliteren en door journalisten in staat te stellen zich professioneel te blijven ontwikkelen. Het Fonds bestaat uit een klein en betrokken team, een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Het Fonds wordt geadviseerd door een diverse groep journalisten die de subsidie- en beursaanvragen beoordelen. Wat iedereen die betrokken is bij het Fonds gemeen heeft, is een hart voor onafhankelijke journalistiek: we stellen het belang van journalisten voorop en blijven ons ontwikkelen.

Meer informatie over het Fonds en de subsidieregelingen is te vinden op onze website.

Interesse?
Heb je interesse in de functie? Stuur dan uiterlijk 12 januari je c.v. en een korte motivatie naar vacatures@fondsbjp.nl o.v.v. ‘Raad van Toezicht’. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden tussen eind januari. Voor meer informatie kun je terecht bij voorzitter van de RvT, Lem van Eupen (lemvaneupen@gmail.com) of bij Joost Oranje, lid van de Commissie Journalistieke Kwaliteit (joranje@gmail.com)