Schrijf je in voor de nieuwbrief

De dieven van het land

De boeren versus de Rabobank

Peru is door de geografische ligging en de broze economie kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Na verschillende overstromingen in het noorden van Peru in het voorjaar van 2017, raken honderdduizenden Peruanen dakloos en zijn genoodzaakt te vluchten naar een noodgebied dat ook in trek is bij grote boerenbedrijven en investeerders. Tegen de industriële boerenbedrijven, gesteund door internationale financiers zoals de Rabobank, zijn de Peruaanse boeren amper opgewassen. Terwijl de Rabobank zich langzamerhand terugtrekt uit de Nederlandse landbouwsector is ze in Peru bezig met een opmars. Welke gevolgen heeft de overstroming in 2017 gehad voor de lokale bevolking? Wat was de rol van de Rabobank bij de landroof van een stuk land in Noord-Peru? Wat is het beleid van de Rabobank bij investeringen in bedrijven in ontwikkelingslanden zoals Peru? Onderzoeksjournalist Adrián Estrada gaat op zoek naar de mensen die de consequenties van deze ontwikkelingen dragen.

Foto: Liz Taza

Lees hier het artikel

Artikel | De Groene Amsterdammer