Schrijf je in voor de nieuwbrief

Het Europese landbouwbeleid

​Vanuit Europa stroomt jaarlijks voor miljarden aan agrarische subsidies naar verschillende Europese lidstaten. Ook Nederland ontvangt een deel van deze subsidies voor veetelers en landbouwers. Volgens de Europese Commissie beloont de inkomenssteun ‘boeren voor milieuvriendelijke landbouw en voor publieke goederen die normaal niet door de markt worden betaald, zoals het onderhoud van het landschap.’ De steun is bedoeld om boeren een redelijk inkomen te garanderen en om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering en het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen. Hoe wordt het Europese landbouwgeld dat Nederland ontvangt in de praktijk verdeeld? Draagt deze verdeling bij aan een gelijk inkomen voor Nederlandse boeren? Wat zijn de gevolgen voor de verduurzaming van de landbouw? Onderzoeksjournalisten Sergio Nieto Solis en Tomas Vanheste gaan in hun artikelen op zoek naar het EU-geld dat naar Nederlandse boeren stroomt en de neveneffecten die deze subsidies meebrengen.

Lees hier het eerste artikel

Lees hier het tweede artikel

Artikelen | Follow the Money